ชีวิตดีสังคมดี

ไม่บังคับชุดลูกเสือเนตรนารี สพฐ.ร่อนหนังสือให้ รร.แล้วตั้งแต่ปี 65

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้ากระทรวงศึกษา ย้ำ "ยกเว้นชุดลูกเสือเนตรนารี" ยุวกาชาดตั้งแต่กลางปี 65 สพฐ.ร่อนหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ให้ทุกโรงเรียนยืดหยุ่นไม่เป็นภาระผู้ปกครอง

"น.ส.ตรีนุช เทียนทอง" รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงประเด็น "ยกเว้นชุดลูกเสือเนตรนารี" และยุวกาชาด ว่า ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยม (สพป. และ สพม. ) ทั่วประเทศให้สื่อสารซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด โดยให้โรงเรียนดำเนินการอย่างยืดหยุ่น ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครอง 

ไม่บังคับชุดลูกเสือเนตรนารี สพฐ.ร่อนหนังสือให้ รร.แล้วตั้งแต่ปี 65

 

 

"การเรียนไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบครบชุด แต่ขอให้มีสัญลักษณ์เฉพาะบ่งบอกให้รู้ว่าเด็กได้เรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น มีผ้าผูกคอผืนเดียวได้ เพราะเป้าหมายสำคัญของการเรียนวิชานี้อยู่ที่กิจกรรม จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม การเสียสละ มากกว่าการให้ความสำคัญกับชุดยูนิฟอร์ม และขณะนี้สถานศึกษาหลายแห่งก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอยู่แล้ว"  "น.ส.ตรีนุช" ระบุ
 

นักเรียนโรงเรียนวัดโบถส์  (ศุภพิทยาคาร) ทำกิจกรรมวันวันเรียนลูกเสือ ก่อนหน้าที่จะประกาศยกเว้นแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีในวันที่ 18 พ.ค. 2566

 

 

"น.ส.ตรีนุช"  บอกอีกว่า นแกจากการผ่อนคลาย "ยกเว้นชุดลูกเสือเนตรนารี" แล้ว ที่ผ่านมาได้มีการผ่อนคลายกฎ ระเบียบต่างๆ ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว สอดรับกับบริบทของพื้นที่ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน  รวมถึงมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน ให้มีความยืดหยุ่นขึ้น ไม่บังคับ เช่น เรื่องทรงผมของนักเรียน ก็ได้มีการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 แล้วให้สถานศึกษาแต่ละแห่งกำหนดเป็นระเบียบ หรือข้อบังคับของสถานศึกษาแต่ละแห่งเอง เป็นต้น

 


โดยการออกระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หรือผู้แทนผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควร  และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนการประกาศใช้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด