ชีวิตดีสังคมดี

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คืนเงิน e-Money วันนี้ โอนไม่สำเร็จ ได้อีกทีวันไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เริ่มวันนี้ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คืนวงเงิน e-Money คงเหลือ วันที่ 23-24 พ.ค. 2567 กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จะได้อีกรอบวันไหน

ผู้มีสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) กรมบัญชีกลาง จะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิที่ได้ทำการยืนยันตัวตนแล้ว ซึ่งได้เปิดให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 แล้ว และจะทำการคืนเงินในวันที่ 23-24 พ.ค. 2567

 

 

ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต 

 

โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 และ 24 พ.ค. 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

 

 

กรณีโอนเงินไม่สำเร็จของวันที่ 23-24 พ.ค. 2567

 

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ จะต้องทำการและทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567

 

หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

 

 

คืนวงเงิน e-Money

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345

 

 

คืนวงเงิน e-Money

 

 

logoline