ชีวิตดีสังคมดี

ด่วน "เงิน อสม. ล่าสุด" พ.ค. 67 ได้ตกเบิกรวม 8,000 เงินเข้าวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงิน อสม. ล่าสุด" เดือน พ.ค. 2567 เข้าวันไหน อสม. มีเฮ ได้ตกเบิกรวม 8,000 บาท เช็กไทม์ไลน์ วันเงินเข้า กรมบัญชีกลาง อัปเดตแล้ว

อัปเดต “เงิน อสม.” เงิน อสม. ล่าสุด หลังจากรัฐบาล อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอัตราค่าป่วยการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 เดือน ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา และจะได้ตกเบิกย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566 - เม.ย. 2567 อีก 7,000 บาท รวม 9,000 บาท จากนั้น จะได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน

  • เงิน อสม. พ.ค. 67 เข้าวันไหน

 

 

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. โดยจะโอนเงินค่าป่วยการ อสม. รอบเดือน เม.ย. 2567 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พ.ค. 2567 จำนวน 2,000 บาท และ เงินตกเบิกย้อนหลัง 6,000 บาท รวมรับ 8,000 บาท

 

 

  • ขั้นตอนการเบิกจ่าย “เงิน อสม. ล่าสุด”

 

เบิกจ่ายอัตราใหม่ (เม.ย. 67)

 

  1. อสม. ส่งรายงาน อสม. 1 ผ่าน App. smart อสม. ภายใน 25 เม.ย. 2567
  2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ สสอ. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และยืนยันในระบบ ภายใน 3 พ.ค. 2567

เบิกจ่ายตกเบิกย้อนหลัง (ต.ค. 66 - มี.ค. 2567)

 

  1. กรมบัญชีกลาง (บก.) เปิดระบบตกเบิกค่าป่วยการ 27 เม.ย. 2567
  2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ สสอ.ตรวจสอบข้อมูลตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน และยืนยันขอเบิกใน ระบบภายใน 3 พ.ค. 2567 และในวันที่ 3 - 8 พ.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) , กรมบัญชีกลาง (บก.) และ กรมการปกครอง (ปค.) ตรวจสอบ ยืนยันการเบิกเงินค่าป่วยการ ฯ

 

 

จากนั้นในวันที่ 15 พ.ค. 2567 กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชีรอบ เม.ย. 2567 เข้าบัญชี อสม. 2,000 บาท และโอนเงินตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน เข้าบัญชี อสม. 6,000 บาท ซึ่ง อสม.จะได้รับเงินค่าป่วยการ รวมทั้งสิ้น 8,000 บาทต่อคน

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ