ชีวิตดีสังคมดี

"บัตรคนจนเดือนพฤษภาคม" 2567 เงินเข้าวันไหน ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรคนจนเดือนพฤษภาคม" 2567 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเลย เดือนพฤษภาคม จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน

"บัตรคนจนเดือนพฤษภาคม" ปี 2567 ผู้มีสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบเช็ก บัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2567 จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน โดย กรมบัญชีกลาง จะทำการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่อง

 

 

1 พ.ค. 2567

 

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

  • คนละ 300 บาท/เดือน

 
 

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

  • 80 บาทต่อ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2567)

 
 

วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

  • ประกอบด้วย บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

 
 

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และ ไม่สะสมในเดือนถัดไป

 

 

20 พ.ค. 2567

 

เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ ช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

 

โดยจะต้องเป็น ผู้พิการ ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ

 

  • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

 

นอกจากนี้ยังมีส่วนลด ค่าไฟ - ค่าน้ำประปา

  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

 

บัตรคนจน เดือนพฤษภาคม

 

logoline