ชีวิตดีสังคมดี

อัปเดตล่าสุด "เงินอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท" พ.ค.นี้ ได้ครบทุกคนหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตล่าสุด "เงินอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท" พ.ค. 2567 ได้ครบทุกคนหรือไม่ เช็กเงื่อนไข หลักฐานที่ต้องใช้ลงทะเบียนเตรียมรับเงิน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

อัปเดตความคืบหน้า "เงินอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท" ที่ทางรัฐบาลจะจ่ายให้แก่บุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีฐานะยากจนโดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ออกมาระบุว่า ในช่วงเดือนพ.ค. 2567 ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายถ สามารถลงทะเบียนรับ "เงินอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท"  ได้ทุกราย อย่างไรก็ตามล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ออกมา ระบุว่า ในเดือนพ.ค. 2567 จะมีผู้สูงอายุได้เงินค่าเลี้ยงดูเพียง 1,107 รายเท่านั้น

ในปีงบประมาณ 2568  พม. จะเร่งของบประมาณสนับ "เงินอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท" ให้แก่ผู้เลี้ยงดู ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในเบื้องต้นระหว่างรอรัฐบาลจ่าย "เงินอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท" สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ การขอเป็น ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ 

 

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นราย ๆ ไป
 • มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
 • ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ
 • ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
   

สามารถการขอเป็น ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ พร้อมกับยื่นความประสงค์ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอได้ที่

 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
 • หน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

จังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอได้ที่

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น

 

 

ยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ดังนี้ 

 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ้าตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจ้าตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ