ชีวิตดีสังคมดี

DMT จัดโครงการ Tollway Better Way เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

DMT สนับสนุนสร้างอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนรอบสายทาง จัดโครงการ Tollway Better Way นำวิทยากรมาอบรมให้กับประชาชนเขตหลักสี่และเขตดอนเมือง

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG ซึ่งประกอบไปด้วย การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทำให้สะท้อนความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจุบัน “ความยั่งยืน” กำลังกลายเป็นบริบทสำคัญของโลกใบนี้  
 

DMT ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบสายทางยกระดับอุตราภิมุข หรือห่างไกลจากพื้นที่มากว่ายาวนานกว่า 20 ปี   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก คนพิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ (UN) เช่น การแก้ปัญหาความยากจน ความหิวโหย ลดความเหลื่อมล้ำ ไปจนถึงการสร้างหลักประกันสุขภาพ และส่งเสริมสวัสดิการของประชากร ฯลฯ 

 

DMT จัดโครงการ Tollway Better Way เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน

 


 โครงการ Tollway Better Way การอบรมส่งเสริมสนับสนุนสร้างอาชีพให้กับประชาชนเขตหลักสี่และเขตดอนเมือง  หนึ่งในแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ในการร่วมแก้ปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
 

‘พลาดิสัย ใจทัศกุล’ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เล่าว่า ได้ประสานงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมกับเขตนำร่อง 2 เขต ได้แก่เขตหลักสี่ 15 ชุมชนและเขตดอนเมือง 16 ชุมชน ใกล้เคียงกับพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในชุมชน วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้แก่ สานตระกร้าพลาสติก เบเกอรี่และอาหารว่าง งานเพ้นท์ ผ้ามัดย้อม ยาหม่องสมุนไพร เครื่องดื่มกาแฟสด  โดยได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มาฝึกสอน ผู้ที่ซื้อหรือได้รับผลิตภัณฑ์ไปจากบริษัทฯ  มั่นใจได้ถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้า’ ในระหว่างการฝึกอบรม พี่ ป้า น้า อา สมาชิกในชุมชน และเพื่อนร่วมหลักสูตร ต่างตั้งอกตั้งใจฟังและลงมือปฏิบัติภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ ที่สนุกสนาน หลายท่านบอกกับผู้เขียนว่า รู้สึกมีความสุขมากกว่าอยู่บ้านเฉยๆ นอกจากจะได้งาน ได้ความรู้ ได้รายได้แล้ว ยังได้กระชับมิตรกับเพื่อนบ้านที่มาร่วมโครงการนี้ด้วย 

 

DMT จัดโครงการ Tollway Better Way เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน

 

 


DMT สนับสนุนสินค้า “ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพร” จากกลุ่มชุมชนพลอยไพลิน เขตดอนเมือง บรรจุรวมเป็นส่วนหนึ่งในกระเป๋ากันง่วง สำหรับมอบให้กับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และคาดว่าหากผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่รู้จัก และมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากก็จะสามารถพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กได้ในอนาคต  และ DMT เอง มีนโยบายที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพื่อนำใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ  

 

DMT จัดโครงการ Tollway Better Way เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน

 


‘พลาดิสัย ใจทัศกุล’ เล่าต่อไปว่า ภายหลังการฝึกอบรมและลงมือผลิตสินค้า บริษัท ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของชาวชุมชนพลอยไพลิน พบว่าต่างมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการนี้มากถึง 92.5% และผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่างเห็นว่า ความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

DMT จัดโครงการ Tollway Better Way เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน

 


นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ได้เห็น DMT ทำอย่างจริงจัง เน้นแนวทางการพัฒนาทั้งกระบวนการตั้งแต่การให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริม สร้างโอกาสและสนับสนุนสินค้าที่มาจากฝีมือคนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อการเติบโตควบคู่กันอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางนี้สามารถส่งต่ออนาคตการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนในชุมชนรอบๆ อีกด้วย 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ