ชีวิตดีสังคมดี

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมคืนเงินสด เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียนที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมคืนเงินที่เหลือในบัตรเป็นเงินสดผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เช็กเงื่อนไขใครบ้างได้เงินคืน พร้อมวิธีลงทะเบียนที่นี่

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department เปิดเผยข้อมูลการ คืนเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โดย  นางสาวทิวาพร  ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (𝐞-𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 ) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน 𝐞-𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲  คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง ดังนี้

1.ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน 𝐞-𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲  คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พ.ค. 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

 

 

2.สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

3.ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดยจะทำการโอนเงิน 𝐞-𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲

 

อย่างไรก็ตามผู้ถือ "บัตรสัวสดิการแห่งรัฐ" ต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 เพื่อที่จะได้รับเงินคืนในวันที่ 23-24 พ.ค. 2567

 

 

สามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม หรือสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

1. 0-2109-2345 คอลเซนเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 2. 0-2270-6400 คอลเซนเตอร์กรมบัญชีกลาง

 

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" เตรียมคืนเงินสด เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียนที่นี่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ