ชีวิตดีสังคมดี

ด่วน "บัตรคนจน" ลงทะเบียน ใช้ "น้ำ-ไฟ" ฟรี เช็กเงื่อนไข-วิธี ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" รีบเลย เปิดให้ ลงทะเบียน ใช้ "น้ำ-ไฟ" ฟรี เช็กเงื่อนไข และ วิธีลงทะเบียน ที่นี่

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน นับเป็นข่าวดี ล่าสุด เปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถลงทะเบียน เพื่อใช้ “น้ำ-ไฟ” ฟรี ตามเงื่อนไข 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำ-ค่าไฟ มีเงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนอย่างไร ไปตรวจสอบกันเลย

 • เงื่อนไขลงทะเบียนใช้ “น้ำ-ไฟ” ฟรี

 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา บัตรคนจน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยจะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดการลงทะเบียน ดังนี้

 

 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า 

 

 1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1130
 2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1129
 3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ กองทัพเรือ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 086 848 1284
 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา 

 

 1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ การประปานครหลวง คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1125
 2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1662

 

 

 • ใครได้รับสิทธิใช้ น้ำ-ไฟ ฟรี

 

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

 

 

อย่างไรก็ตาม กรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรก สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ลงทะเบียนรับสิทธิน้ำ-ไฟ ฟรี

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ