ชีวิตดีสังคมดี

แนะ 3 วิธีแก้ สแกนหน้าจ่ายเงิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ไม่ได้ ให้ร้านทำแบบนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โฆษกกรมบัญชีกลาง แนะ 3 วิธีแก้ สแกนใบหน้าไม่ผ่าน จ่ายเงิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ไม่ได้ ให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการดำเนินการ

จากรายงานข่าวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 แจ้งว่าผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิซื้อสินค้าร้านธงฟ้าที่รับชำระค่าสินค้าด้วย แอปพลิเคชันถุงเงินที่ จ.ชัยนาท เมื่อเลือกซื้อสินค้าแล้วในขั้นตอนการชำระค่าสินค้าจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสคู่บัตร 6 หลัก พร้อมทั้งสแกนใบหน้า แต่ สแกนใบหน้าไม่ผ่าน ทำให้ต้องคืนสินค้า จากการตรวจสอบพบว่า ในวันเดียวกันนั้นผู้มีสิทธิรายดังกล่าวได้ใช้สิทธิซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนสาเหตุที่สแกนใบหน้าไม่ผ่าน เนื่องจากแสงสว่างมากเกินไป โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่สามารถสแกนใบหน้าผู้มีสิทธิได้ ให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

 

วิธีแก้ สแกนหน้าจ่ายเงิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ไม่ได้

 

1. ให้ผู้มีสิทธิยืนในตำแหน่งของร้านค้าที่มีแสงสว่างเหมาะสม ไม่ยืนย้อนแสง ไม่มีเงาตกกระทบบนใบหน้า

2. ให้ผู้มีสิทธิถอดแว่นตก หมวก และหน้ากากอนามัย (ถ้ามี) ออก เก็บผมไว้หลังใบหูขณะทำรายการ

3. ให้ใบหน้าผู้มีสิทธิอยู่ในกรอบ พร้อมมองตรง ไม่เอียงศีรษะ ไม่ขยับหน้าไปมาขณะถ่ายรูปสแกนใบหน้า

ทั้งนี้ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิซึ่งมีชื่อระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น ผู้มีสิทธิจะต้องเก็บและรักษาบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก ไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

 

โดยร้านธงฟ้า ร้านค้าก๊าซหุงต้ม และผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ จะต้องตรวจสอบรูปหน้าบนบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ หากตรวจสอบแล้วพบว่าร้านค้าและผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะไม่ปฏิบัติตาม จะถูกเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันเวลาทำการ 

 

แนะ 3 วิธีแก้ สแกนหน้าจ่ายเงิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ไม่ได้ ให้ร้านทำแบบนี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ