ชีวิตดีสังคมดี

อัปเดต 'เงินบํานาญประกันสังคม 2567' ส่งกี่ปีได้เงินเท่าไหร่ พร้อมสูตรคำนวณ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกันสังคม อัปเดต 'เงินบํานาญประกันสังคม 2567' ผู้ประกันตนม.33 ส่งกี่ปีได้เงิน บำนาญประกันสังคมเท่าไหร่ พร้อมบอกสูตรคำนวณวางแผนใช้เงินตอนเกษียณที่นี่

สำนักงานประกันสังคม อัปเดต "เงินบํานาญประกันสังคม 2567" สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33  โดย ประกันสังคม จะจ่ายเงินให้ผู้ประตนรายเดือนหรือ เงินบำนาญประกันสังคม ตลอดชีวิต โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และจะบวกเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงิน สมทบครบทุก 12 เดือน 

สำหรับตาราง อัปเดต "เงินบํานาญประกันสังคม 2567"  มีดังนี้ 

  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือประมาณ 20-27.50% โดยผู้ประกันตนจะได้ เงินบำนาญประกันสังคม 3,000-4,125 บาท/เดือน 
  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 21-25  ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือประมาณ 29-35.00 % โดยผู้ประกันตนจะได้ เงินบำนาญประกันสังคม 4,350-5,250  บาท/เดือน  
  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 26-30  ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือประมาณ 36.50-42.50 % โดยผู้ประกันตนจะได้ เงินบำนาญประกันสังคม 5,475-6,375 บาท/เดือน 
  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมท บ 31-35 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือประมาณ 44-50 % โดยผู้ประกันตนจะได้ เงินบำนาญประกันสังคม 6,600-7,500บาท/เดือน 

เงื่อนไขการรับ เงินบำนาญประกันสังคม 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ หรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน  การคำนวณจะคำนวณจากเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาท 

 

 

วิธีคํานวนเงินบํานาญ ประกันสังคม

  • ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้อัตราเงินบำนาญ 20%
  • ปีที่ 16 – ปีที่ 20 จะได้รับอัตราเงินบำนาญ เพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อปีรวมอัตราเงินบำนาญ 20 ปี จะได้ 20% + 7.5% = 27.5%

 

กรณีผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือน หรือ 5 ปี นับจากเดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ