ชีวิตดีสังคมดี

วิธี "สมัครมาตรา 39 ออนไลน์" เช็กช่องทางส่งเงินสมทบ ใครสมัครได้บ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิธี "สมัครมาตรา 39 ออนไลน์" เช็กขั้นตอน ช่องทางการส่งเงินสมทบ ตกงาน ลาออก ต้องสมัคภายในกี่เดือน ใครสมัครได้บ้าง สรุปครบที่นี่

อัปเดทการ "สมัครมาตรา 39 ออนไลน์" ผู้ที่ลาออกจากงาน หรือ ผู้ที่ตกงาน โดยล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดช่องทางออนไลน์ ให้แก่ผู้ที่ต้องการสมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถสมัครทางออนไลน์ได้แล้วผ่านระบบ e-Service บนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม โดยคมชัดลึกออนไลน์ สรุป วิธีสมัครมาตรา 39 ออนไลน์  ช่องทางการจ่ายเงินสมทบ รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ดังนี้  

  • คุณสมบัติผู้ "สมัครมาตรา 39 ออนไลน์" 

1.เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
2.ที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน
3.ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

 

 

  • วิธีสมัครมาตรา 39 ออนไลน์ สามารถทำได้ดังนี้ 

1. สมัครผ่านระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th
2. สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนและ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
หากผู้สมัครไม่มี Username และ Password เนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน จะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อน
3. เลือกหัวข้อ สมัครมาตรา 39 เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร
4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียด จากนั้นใส่เครื่องหมาย หน้าข้อความ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้น และกดเลือก ยอมรับข้อตกลง
5. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดทำเครื่องหมายหน้าข้อความ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จากนั้นเลือก บันทึก จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง เลือก ยืนยันการสมัคร รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทางระบบ e-Service ภายใน 2-4 วันทำการ

ช่องทางการส่งเงินสมทบสำหรับผู้ที่ "สมัครมาตรา 39 ออนไลน์" สำนักงานประกันสังคม เปิดช่องทางการส่งเงินสมทบไว้  3 ทางเลือก 

1.จ่ายเงินสมทบได้ที่ สำนักงานประกันสังคม พร้อมบัตรประชาชนจ่ายได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

 

 

2.จ่ายด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์บริการ
- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัส
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment
- จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ(สปส.1-11) ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
(กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ใด)

 

 

3.หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร ดังนี้
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

สมัครมาตรา 39 ได้ตอนไหน
ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า ผู้ที่ต้องการสมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันออกจากงาน สถานที่ยื่นใบสมัคร กรุงเทพฯ ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ภูมิภาค ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ