ชีวิตดีสังคมดี

เปิดคืบหน้า ลงทะเบียน "ค่าไฟฟ้า" - "ค่าน้ำประปา" ยืนยันตัวตนสำเร็จเท่าไหร่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงการคลัง เปิดคืบหน้า ลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระ "ค่าไฟฟ้า" และ "ค่าน้ำประปา" มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จล่าสุดเท่าไหร่

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ที่ ลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระ "ค่าไฟฟ้า" และ "ค่าน้ำประปา" (มาตรการบรรเทาฯ) ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา กับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดการลงทะเบียน ดังนี้

 

1. การลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ 

  • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130 
  • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129 
  • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284 

 

2. การลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่ 

 

ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าไฟฟ้า กับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าน้ำประปา กับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรก

 

 

สำหรับ ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง มีตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิครั้งแรก ดังนี้

 

ตารางที่ 1 : ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ

 

ช่วงเวลาการลงทะเบียน ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรก

  • 1 - 31 มีนาคม 2567 พฤษภาคม 2567
  • 1 - 30 เมษายน 2567 มิถุนายน 2567
  • 1 - 31 พฤษภาคม 2567 กรกฎาคม 2567

 

ตารางที่ 2 : ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก

 

ช่วงเวลาการลงทะเบียน ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก

  • 26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2567 พฤษภาคม 2567
  • 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2567 มิถุนายน 2567
  • 26 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2567 กรกฎาคม 2567

 

สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการฯ ทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ