ชีวิตดีสังคมดี

'กยศ.' เปิดให้กู้เงินเรียนด้านการบริบาล กู้ได้กี่บาท เช็กคุณสมบัติ ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กู้เงิน 'กยศ.' เปิดให้คนทั่วไปกู้เงินเรียนด้านการบริบาล กู้ได้กี่บาท ดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ ใครบ้างมีสิทธิกู้ ตรวจสอบคุณสมบัติ ที่นี่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา "กยศ." จัดโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ร่วมกับสถาบันทันตกรรม และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวม 74 แห่ง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาอายุ 18-60 ปีกู้ยืมเงินเรียนในหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริการ โดยมีหลักสูตรที่เปิดให้กู้ยืมได้ดังนี้ 

• การดูแลเด็กเล็ก
• การผู้ดูแลผู้สูงอายุ
• พนักงานให้การดูแล
• ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
• ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

ทั้งนี้ เป็นโครงการนำร่อง 2 ปี ผู้ที่จะกู้ยืม "กยศ." ในปีการศึกษา 2566-2567

• ให้เงินกู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 50,000 บาท/หลักสูตร/คน/ครั้ง
• กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
• ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติและเงื่อนไข สำหรับผู้ที่ต้องการ กู้เงินกยศ.  มีรายละเอียด ดังนี้ 

• มีอายุ 18 - 60 ปีบริบูรณ์
• ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด
• ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นขอกู้ยืม
• ต้องไม่กู้ยืมซ้ำซ้อนกับลักษณะอื่น ๆ ณ ปีการศึกษานั้น ๆ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ