ชีวิตดีสังคมดี

'บัตรประชาชนหาย' แจ้งความไหม ทำบัตรประชาชนใหม่เสียเงินกี่บาท อัปเดตที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กอัปเดต 'บัตรประชาชนหาย' แจ้งความไหม ทำบัตรประชาชนใหม่เสียเงินกี่บาท สรุปครบเอกสารสำคัญที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

อัปเดตการทำบัตรประชาชนใหม่กรณี "บัตรประชาชนหาย" หลายคนที่ยังสังสัยว่าจะกรณีที่เราทำบัตรประชาชนหายยังมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเหมือนที่ผ่านมา แล้วนำไปแจ้งความ หรือบันทึกประจำวันไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนหรือไม่ เพราะโดยปกติแล้วเราอาจะไม่ได้ทำ "บัตรประชาชนหาย" บ่อยหนัก และยังคงสังสัยในขั้นตอนกันอยู่  

หากทำ "บัตรประชาชนหาย" หรือถูกทำลาย สามารถติดต่อขอทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความเหมือนในอดีต โดยไปติดต่อได้ที่

 • สำนักงานเขต
 • สำนักงานเทศบาล
 • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สามารถขอได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไป ทำบัตรประชาชนใหม่ ในกรณีที่  "บัตรประชาชนหาย"  มีดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ หรือหนังสือเดินทาง
 • กรณีไม่มีหลักฐาน สามารถนำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือที่มีอายุเกิน 20 ปี มารับรองให้ได้เช่นกัน 

ทําบัตรประชาชนใหม่ เสียกี่บาท 2567

 

 • เสียค่าธรรมเนียมในการขอทำบัตรใหม่ 20 บาท
 • การทำบัตรใหม่กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ติดต่อทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำบัตรหาย หากเกิน 60 วันจะต้องจ่ายเงิน 100 บาท 
 • การทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรก เด็กมีอายุครบ 7 ปี จะไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

 

บัตรประชาชนหาย แจ้งความไหม

สำหรับหลายคนที่กำลังสับสนว่า  "บัตรประชาชนหาย" แจ้งความไหม คำตอบคือ ไม่ต้องแจ้งความ  แต่ต้องใช้เอกสารสำคัญคือ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  หากเป็นเจ้าบ้านเอง ต้องไปยังสำนักงานเขตที่ตั้งของทะเบียนบ้าน แต่หากเป็นผู้อาศัย ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอที่ออกบัตรประชาชนใหม่ให้ได้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเหมือนอดีตที่ผ่านมา 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ