ชีวิตดีสังคมดี

'ประกันสังคม' ดีเดย์ 1 เม.ย. 67 เพิ่ม สิทธิตรวจสุขภาพตามอายุ เช็กเลย อะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ประกันตนรีบเช็ก 'ประกันสังคม' ดีเดย์ 1 เมษายน 2567 เพิ่ม 'สิทธิตรวจสุขภาพตามอายุ' เช็กเลย มีอะไรบ้าง เพื่อดูแลคุ้มครอง ครอบคลุมทุกโรค จนสิ้นสุดการรักษา

'สิทธิตรวจสุขภาพตามอายุ' ดีเดย์ 1 เมษายน 2567 โดย 'ประกันสังคม' เตรียมเพิ่มสิทธิให้กับ ผู้ประกันตน เพื่อการดูแลคุ้มครอง ครอบคลุมทุกโรค ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มรายการ ตรวจสุขภาพ ให้มีความถี่มากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับปัจจัยด้านอายุและความจำเป็นในการตรวจ เป็นการตรวจ เสริม จากการตรวจสุขภาพพื้นฐานของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติที่ให้คนไทยทุกสิทธิ

 

ผู้ประกันตน ที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพฟรี 

 

 • ตรวจน้ำตาลไขมันในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจ X-ray
 • ตามหลักเกณฑ์อัตราที่กำหนด
 • และอื่นๆ

 

 

ทันตกรรม สามารถเข้าถึงการรักษาดูแลสุขภาพฟันในสถานพยาบาลหรือคลินิก ทั้งรัฐ เอกชน ได้อย่างสะดวก ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า และในปี 2667 นี้ สปส. ยังเพิ่มโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกในการรับบริการรักษาดูแลสุขภาพฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของผู้ประกันตน

 

 

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาฟรี 72 ชั่วโมง ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน สำหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ รักษาฟรี 72 ชั่วโมง กรณีสถานพยาบาลเอกชน เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้สถานพยาบาลที่รักษาแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนให้รับผิดชอบดูแลรักษาตั้งแต่รับแจ้ง จนสิ้นสุดการรักษา โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย 

 

 

ประกันสังคม

 

สำนักงานประกันสังคม ได้มอบสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอื่นๆ เช่น 

 

1. การปลูกถ่ายไขกระดูก (การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต) สำหรับการรักษามะเร็งโรคเลือด 8 ชนิด สิทธิประกันสังคมสามารถทำการปลูกถ่ายเซลล์ฯ ครอบคลุมทั้งวิธีการปลูกถ่าย โดยใช้เนื้อเยื่อตนเอง เนื้อเยื่อพี่น้องร่วมบิดามารดา และเนื้อเยื่อของผู้บริจาคผ่านสภากาชาดไทย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงรายละ 1,300,000 บาท “ฟรี”

 

 

2. สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือหัตถการในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของผู้ประกันตน จำนวน 5 โรค ประกอบด้วย 

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • โรคหลอดเลือดสมอง 
 • โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี 
 • โรคมะเร็งเต้านม 
 • ก้อนเนื้อที่มดลูก 

 

ไปรับการผ่าตัดหรือทำหัตการที่ไหนก็ได้ ในโรงพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงาน ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยหรือแพทย์ลงความเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยลดการรอคอยการผ่าตัดหรือทำหัตการ ลดความเสี่ยงรวมถึงลดความรุนแรงของโรค

 

 

3. เพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP โดยจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) และค่าตรวจการนอนหลับ (Sleep test) สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งถือเป็นโรคที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะนำมาซึ่งความอันตรายแก่ชีวิตอีกด้วย

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ