ชีวิตดีสังคมดี

'ปรับขึ้นเงินเดือนบรรจุแรกเข้า' ปรับเงินเดือน 18000 ได้เดือนไหน ใครได้ก่อน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ปรับขึ้นเงินเดือนบรรจุแรกเข้า' ปรับขึ้นเงินเดือน 18000 เริ่มเดือนไหน ข้าราชการได้ทุกคนหรือไม่ เช็กวุฒิการศึกษาอะไรบ้างได้ปรับเงินเดือนก่อนคนอื่น ดูรายละเอียดที่นี่

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติปรับ  "ปรับขึ้นเงินเดือนบรรจุแรกเข้า"  กลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำหนดเพิ่มเงินเดือน 10% ภายใน 2 ปี – ป.ตรี ขั้นต่ำ 18,000 บาท ปวช. ขั้นต่ำ 11,000 บาท พ่วงเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการเงินเดือนอีก 2,000 บาท คาดใช้งบประมาณ 7,200 ล้านบาทในปีแรก 
 

อัปเดต "ปรับขึ้นเงินเดือนบรรจุแรกเข้า"  กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเป็นหน่วยงานแรกในการ  ปรับขึ้นเงินเดือน 18000 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยได้มีการเตรียมความพร้อมปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ  "ปรับขึ้นเงินเดือนบรรจุแรกเข้า" เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา 
 

โดยการ ปรับขึ้นเงินเดือน 18000 "ปรับขึ้นเงินเดือนบรรจุแรกเข้า"  ซึ่งจะเริ่มใช้บังคับวันที่ 1 พ.ค. 2567 และ 1 พ.ค. 2568 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 

กลุ่มที่ 1 คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุก คุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และโดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วย คุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกันกลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพร้อมกับการปรั่บอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 

กลุ่มที่ 2 การปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลังโดยสำนักงาน ก.พ.

 

 

สำหรับ "ปรับขึ้นเงินเดือนบรรจุแรกเข้า" ปรับขึ้นเงินเดือน 18000  ตามมติ ครม. สำหรับการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีรายละเอียดดังนี้  

 

  • ระดับปริญญาตรี เงินเดือนแรกเข้าไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ภายใน 2 ปี โดยปรับเพิ่ม 10% ต่อปี
  • ระดับปวช. เงินเดือนแรกเข้าไม่ต่ำกว่า 11,000 บาท ภายใน 2 ปี โดยปรับเพิ่ม 10% ต่อปี เป็นจำนวน 2 ครั้ง

 

 

“ตัวอย่างเช่น ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ปีแรกจะปรับเป็น 16,500 บาท ปีต่อมาปรับอีก 10% ฉะนั้นภายใน 2 ปีจะทะลุเกิน 18,000 บาท ไม่ได้ปรับถ้วนหน้า ไม่ได้หมายความว่าคนรับราชการมานานจะปรับทุกตำแหน่งทั้งแผง เบื้องต้นปรับแค่แรกบรรจุเข้ารับราชการ” 

 

 

เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับข้าราชการเดิมที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 18,000 บาท และ 15,000 บาท ให้มีการปรับชดเชยย้อนหลังให้ได้ระดับมาตรฐานเดียวกัน การปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเงินเดือนรวมกับค่าครองชีพชั่วคราว น้อยกว่า 14,600 บาท จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 14,600 บาท 

 

 

 

ทั้งนี้  "ปรับขึ้นเงินเดือนบรรจุแรกเข้า"  จะใช้งบประมาณในปีแรก 7,200 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 600 ล้านบาท ส่วนปีที่สองใช้ 8,800 ล้านบาท แต่คาดว่างบประมาณประจำปี 2567 จะสามารถใช้ได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนั้นในปีแรกอาจใช้งบประมาณ 5 เดือน ส่วนงบประมาณที่จะใช้เป็นเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ปีละไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และให้ทุกหน่วยงานเริ่มดำเนินการได้เลยตั้งแต่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ