ชีวิตดีสังคมดี

'เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางมีนาคม2567' เช็ก มีนาคม 2567 โอนเข้าเร็วขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางมีนาคม2567' เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยคนพิการ เช็ก มีนาคม 2567 โอนเข้าบัญชีเร็วขึ้น โอนวันไหนตรวจสอบด่วน

"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางมีนาคม2567" เบี้ยคนชรามีนาคม2567 ภายหลังเปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566  โดยเงินผู้สูงอายุปกติจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุด ซึ่ง เบี้ยคนชรามีนาคม2567 งวดประจำเดือนมีนาคม 2567 จะโอนเข้าบัญชี  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เร็วขึ้นกว่าปกติ 2 วัน เนื่องจากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุด 

โดยการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้

- อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน
- อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน
- อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

 

เงินอุดหนุนบุตรมีนาคม2567 

งวดมีนาคม 2567  โอนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

ตรวจสอบสถานะสิทธิ เงินอุดหนุนบุตรมีนาคม2567 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
แอปพลิเคชัน "เงินเด็ก"

 

 

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ผ่านขั้นตอนง่ายๆ แค่กรอก-คลิกเท่านั้น 

นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 


 

"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางมีนาคม2567" เบี้ยคนพิการมีนาคม2567 

งวดมีนาคม 2567  โอนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

 สำหรับการจ่าย เบี้ยคนพิการ มีการจ่ายดังนี้ 
-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน
-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ