ชีวิตดีสังคมดี

'บัตรคนจนเดือนมีนาคม2567' เงินเข้าวันไหนบ้าง เดือนมีนาคม จ่ายอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'บัตรคนจนเดือนมีนาคม2567' ผู้มีสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเลย เดือนมีนาคม 2567 เงินเข้าวันไหนและจ่ายอะไรบ้าง

'บัตรคนจนเดือนมีนาคม2567' ผู้มีสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' รีบเช็กเลย บัตรคนจน เดือนมีนาคม 2567 จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน โดย กรมบัญชีกลาง จะทำการโอนเงินให้กับผู้ถือ บัตรคนจน อย่างต่อเนื่อง

 

 

1 มี.ค. 2567

 

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

 • คนละ 300 บาท/เดือน
   

 

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

 • 80 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 2567)
   

 

วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

 • ประกอบด้วย บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
   

 

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และ ไม่สะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

6 มี.ค. 2567


เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ

 • ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • เฉพาะผู้ที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงิน

 

หมายเหตุ : กรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 • บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เป็นช่องทางเพิ่มเติม เฉพาะกรณีนี้เท่านั้น)
 • บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ

 

 

20 มี.ค. 2567

 

เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ ช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท 

 

โดยจะต้องเป็น ผู้พิการ ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ

 

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ