ชีวิตดีสังคมดี

รับฟังความเห็น 'จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย' เกณฑ์วัดผล 2 ข้อง่ายๆ เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม.รับฟังความคิดเห็น 'จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย' ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดเกณฑ์พื้นฐานวัดผล พ่อค้า แม่ค้า แบบไหนจะเข้าวิน เพียงแค่มีคุณสมบัติตามนี้ไม่หวืดได้พื้นที่ค้าขาย รับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไปที่ไหน เช็กที่นี่

ตามที่กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการดำเนินการ "จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย" พร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็น ภายหลังจากที่มีกาประกาศ ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ พ.ศ.2566 ซึ่งร่างดังกล่าว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วกรุงเทพมหานคร 

สำหรับการ "จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย" กทม.จะต้องดำเนินการรับฟังความเห็นอย่างทั่วถึง โดยการรับฟังความคิดเห็นจะแบ่งเป็นกลุ่มเขตทั้งหมด 5 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มเขตกรุงธนบุรี กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขจกรุเทพใต้ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ทั้งนี้ ร่างฯ "จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย" จะประกาศใช้ได้ก็ต่อเมื่อดำเนินการฟังความคิดเห็นประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 

โดยความคืบหน้าล่าสุดในการ "จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย" กรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตบางกอกน้อยว่า วันนี้เป็นการ Workshop ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยมีฝ่ายเทศกิจกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตำรวจจราจร บก.น.4 ผู้บริหารเขต บุคลากรอุดมศึกษา ผู้แทนกลุ่มผู้ค้า ผู้ค้า ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เสนอข้อมูลเบื้องต้นว่า จุดพื้นที่ทำการค้าใหม่ควรมีโควต้า แบ่งเป็นผู้ค้าเก่า 50% และผู้ค้าใหม่ 50% สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ควรคงอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ตรอกข้าวเม่า / ตรอกมะตูม รวมทั้งเห็นควรใช้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (kpi) ในการวัดผลความอร่อย และความสะอาด ด้านการตรวจตราเสนอให้ใช้แบบสุ่มหรือนอกเครื่องแบบ เพื่อป้องกันการสวมเช่าสิทธิผู้ค้า และอยากให้มีหลักเกณฑ์ของพื้นที่ทำการค้าที่เป็นพื้นที่อัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่อัตลักษณ์ และกำหนดสีร่มในแต่ละพื้นที่เป็นสีเดียวกัน

 

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับ นำมารวบรวมให้ครบทุกกลุ่มเขตและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขประกาศกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไป

 

 

กรุงเทพมหานครจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ พ.ศ. 2566 ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://survey123.arcgis.com/.../bd81dbe912144969937bc8cb... จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 67 
รวมทั้งจะมีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ  ครั้งที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 5 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง  สำนักงานเขตมีนบุรี

 

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นการ  "จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย" ในครั้งต่อไป กทม. จะดำเนินการในกล่มเขตต่างๆ ทั่วพื้นที่ ดังนี้ 

  • ครั้งที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 มี.ค. 67 เวลสา 09.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
  • ครั้งที่ 4 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 8 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
  • ครั้งที่ 5 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 11 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา
  • ครั้งที่ 6 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 16 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ