ชีวิตดีสังคมดี

'เงินผู้สูงอายุเดือนตุลาคม 2566' เข้าวันไหน เช็กด่วน เกณฑ์ใหม่ ปรับทันที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ 'เงินผู้สูงอายุเดือนตุลาคม 2566' เข้าวันไหน ปรับเกณฑ์ใหม่ รับทันทีตามขั้นบันได ไม่ต้องรอ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

“เงินผู้สูงอายุเดือนตุลาคม 2566” หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เริ่มมีคำถามแล้วว่า “เงินผู้สูงอายุเดือนตุลาคม 2566 เข้าวันไหน” หลังกระทรวงมหาดไทยมีการปรับหลักเกณฑ์ ซึ่งพบว่า บางรายจะสอดคล้องกับระเบียบใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2566 และเรื่องของการปรับอัตราการจ่ายเงินผู้สูงอายุ สำหรับคนที่ครบตามขั้นบันได

ภาพประกอบผู้สูงอายุ

“เงินผู้สูงอายุเดือนตุลาคม 2566 เข้าวันไหน”

 

 

การจ่ายเงินผู้สูงอายุ โดยปกติแล้ว กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีสิทธิ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆ  ดังนั้น “เงินผู้สูงอายุเดือนตุลาคม 2566” กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566 ตามขั้นบันไดเหมือนเดิม ตามช่วงอายุ ดังนี้

 

 

เบี้ยผู้สูงอายุ ล่าสุด

 

  • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท
  • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยผู้สูงอายุ 700 บาท
  • ผู้สูงอายุ 80-89 รับเบี้ยผู้สูงอายุ 800 บาท
  • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท

 

 

ทั้งนี้ หากคนที่เคยรับ “เงินผู้สูงอายุ” หรือ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” มาแล้ว หรือคนที่เคยลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ ในช่วงปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566 ซึ่งเดือน ก.ย. 2566 เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 ดังนั้น คนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับเงินผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567 สำหรับคนที่ลงไว้ในปีงบประมาณ 2566

ภาพประกอบผู้สูงอายุ

“เงินผู้สูงอายุ” เกณฑ์ใหม่ ล่าสุด

 

 

การจ่าย “เงินผู้สูงอายุ” ตามระเบียบเดิม จะไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณ แต่ระเบียบใหม่ล่าสุด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2566 ในข้อที่ 9 ระบุว่า การปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนที่ผู้สูงอายุ มีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป ซึ่งระเบียบใหม่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุทุกคน

 

 

ตัวอย่างเช่น หากในระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุ มีอายุครบ ไม่ว่าจะครบ 70 ปี, 80 ปี หรือ 90 ปี ในเดือนไหน เดือนถัดไป ก็จะได้ปรับขึ้นทันทีตามขั้นบันได เช่น อายุครบ 70 ปี เดือน ม.ค. 2567 ในเดือน ก.พ. 2567 ก็จะได้ปรับเป็น 700 บาททันที ไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ ส่วนคนใดที่เกิดวันที่ 1 ในเดือนที่ครบอายุ ก็จะได้รับในเดือนนั้นทันที

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เกณฑ์ใหม่เบี้ยผู้สูงอายุ

 

เงื่อนไขผู้ได้รับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เกณฑ์ใหม่

 

  • มีสัญชาติไทย
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
  • เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด