ชีวิตดีสังคมดี

แอปฯ Life dee ตัวช่วยเช็กฝุ่น 'PM2.5' ตามค่ามาตรฐานใหม่ปล่อยให้โหลดฟรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปล่อยแอปฯ Life dee ตัวช่วยเช็กค่าฝุ่น 'PM2.5' วัดตามค่ามาตรฐานใหม่ 37.5 ไมโครกรัม มาพร้อมฟังชันก์ค้นหาโรงพยาบาล ประชาชนดาวโหลดได้ฟรี

ฤดูฝุ่นพิษกำลังจะกลับฤดูฝนพิษกำลังจะกลับมาอีกครั้ง แม้ว่าจะมีการปรับลดค่าฝุ่น "PM2.5" ใหม่จากเดิม 50 ไมโครกรัม เป็น 37.5 ไมโครกรัม แต่สิ่งที่จำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ป้องกันตัวเอง ก่อนออกไปเผชิญฝุ่นนอกบ้าน 

 

เพราะ ณ ตอนนี้วิกฤตสภาพอากาศ คงามแห้งแล้ง ส่งผลให้ฝุ่น "PM2.5"  มีความหนาแน่นมากขึ้นทุกวัน ล่าสุด กรมอนามัย-GISTDA เปิดตัว แอปพลิเคชัน "Life Dee" ช่วยเตือนค่าฝุ่น พร้อมขยับเกณฑ์ค่าฝุ่นใหม่  โดย นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัยด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  หรือ GISTDA เปิดตัว Mobile application ‘Life Dee’

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชน กรมอนามัยซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี จึงร่วมกับ GISTDA หน่วยงานที่มีความสำคัญในการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาวิจัย คาดการณ์ เตรียมการและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีความรู้และทักษะอย่างถูกต้องและเท่าทัน จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ผ่านมา กรมอนามัยและหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับพื้นที่ 

แอปฯ Life dee ตัวช่วยเช็กฝุ่น 'PM2.5' ตามค่ามาตรฐานใหม่ปล่อยให้โหลดฟรี

แอปพลิเคชัน Life Dee นับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันการดูแลและป้องกันสุขภาพที่หลากหลาย ดังนี้ 1.ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น "PM2.5" และ PM10 ข้อมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิ

 

2.ข้อมูลสุขภาพ เช่น คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน แบบประเมินอาการและพฤติกรรมจากการรับสัมผัสฝุ่น 

 

3.ห้องปลอดฝุ่น แผนที่สถานบริการสาธารณสุขที่สามารถค้นหาเส้นทางการไปใช้บริการได้ 

 

4.สาระความรู้เกี่ยวกับฝุ่นและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองเบื้องต้น และวางแผนกิจกรรมประจำวันได้ ทั้งนี้แอปฯ ‘Life Dee’ จะแจ้งเตือนเมื่อฝุ่น "PM2.5" มากกว่า 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามค่ามาตรฐานใหม่ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านทางมือถือและ Smart watch ซึ่งจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

 

ด้าน ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า GISTDA กับ กรมอนามัย ได้บูรณาการงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และการบริการด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่ รวมถึงร่วมกันผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกรมอนามัยในด้านต่าง ๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ รวมถึงนวัตกรรมและองค์ความรู้ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสองฝ่ายในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านสาธารณสุขอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือกันในวันนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเมือง

 

แอปฯ Life dee ตัวช่วยเช็กฝุ่น 'PM2.5' ตามค่ามาตรฐานใหม่ปล่อยให้โหลดฟรี

 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘Life Dee’ จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนไทยสามารถตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง ค้นหาสถานบริการสุขภาพ ข้อมูลปริมาณฝุ่นในอากาศ ตลอดจนแผนที่แสดงแบบจำลองสถานการณ์ฝุ่นภายใต้ภูมิอากาศจุลภาค (microclimate) ทั้งนี้ กรมอนามัยสามารถนำแพลตฟอร์มดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนได้อีกด้วย และหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับข้อมูลด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Life dee ได้ฟรีทั้งระบบ IOS และ ระบบ Android โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากจะตั้งแจ้งเตือนค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานแล้ว หากพบว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่ฝุ่น "PM2.5" เริ่มกระทบต่อสุขภาพจะมีบริการนำทางไปหากพบว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่ฝุ่น "PM2.5" เริ่มกระทบต่อสุขภาพจะมีฟังชันก์ นำทางไปยังโรงพยาบาลอีก

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด