ชีวิตดีสังคมดี

เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องหาหมอ หนุนใช้ 'แอปฯ ร้านยาของฉัน' ลดแออัดในรพ.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ็บป่วยเล็กน้อย หนุนใช้ 'แอปฯ ร้านยาของฉัน' ไม่ต้องไปหาหมอ ปรึกษาเภสัชได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยกระดับบริการสุขภาพที่เท่าเทียม ลดแออัดในโรงพยาบาล

นายสันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 27 เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน ชวนใช้ "แอปฯ ร้านยาของฉัน" ช่วยค้นหาร้านขายยาคุณภาพใกล้บ้าน เข้ารับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระงานโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่เจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาผ่านร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการได้ฟรี

 

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 27 ภายใต้ธีมงานเภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน (We Care for Everyone) โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รศ.พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม นายกสมาคมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เข้าร่วมงาน

 

เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องหาหมอ หนุนใช้ 'แอปฯ ร้านยาของฉัน' ลดแออัดในรพ.

นายสันติ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับบริการสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสภาเภสัชกรรมมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยร่วมกับ สปสช.และ กทม. พัฒนา "แอปฯ ร้านยาของฉัน" เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถค้นหาร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน และเข้ารับคำปรึกษาเรื่องยากับเภสัชกรได้อย่างสะดวก ช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากนี้โครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาให้มารับยาที่ร้ายยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับบริการสุขภาพ และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีในจะทำให้คนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวคิดการทำงานของสภาเภสัชกรรม เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน We care for everyone

 

เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องหาหมอ หนุนใช้ 'แอปฯ ร้านยาของฉัน' ลดแออัดในรพ.

 

ด้านรศ.พิเศษ ภก.กิตติ กล่าวว่า สภาเภสัชกรรม เป็นองค์กรวิชาชีพเภสัชกร มีสมาชิกกว่า 50,000 ราย ร่วมกันดูแลระบบยาของประเทศ มีเป้าหมายให้ประชาชนใช้ยาอย่างมีคุณภาพและสมเหตุผล จึงมีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยมีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรค การให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ และการดูแลการใช้ยาของประชาชนอย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งการให้บริการเหล่านี้ สภาเภสัชกรรมได้นำแอปพลิเคชันร้านยาของฉันมาใช้เพื่อให้ทันยุคสมัย ประชาชนเข้าถึงร้านยาต่างๆ ได้สะดวกขึ้น รวมถึงมีแพลตฟอร์มการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (TELEPHARMACY) เพื่อให้การบริการเภสัชกรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพที่ดี และครอบคลุมทุกพื้นที่

 

เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องหาหมอ หนุนใช้ 'แอปฯ ร้านยาของฉัน' ลดแออัดในรพ.

 

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยมารับยาที่ร้านยาผ่าน "แอปฯ ร้านยาของฉัน" โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิบัตรทอง กับการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ เช่น อาการปวดหัว เวียนหัว ปวดข้อ เจ็บกล้าเนื้อ ไข้ ไอ เจ็บคอ  โดยผู้ป่วยสามารถตรวจสอบกลุ่มอาการและสามารถรับยาได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ร้ายยาที่เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,691 ร้าน และกำลังพิจารณาร้านขายยาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 135 ร้าน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น

 

 

ที่ผ่านมาการใช้ระบบแอปพลิเคชั่นในการดูแลสุขภาพประชาชนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะในช่สงการระบาดของโควิด-19 ที่มีการแจก และจำหน่าย ATK ผ่านแอปฯ ดังนั้น สปสช.จึงพร้อมที่จะสนับสนุนการทำเอาเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของคนไทยเต็มที่ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่เภสัชในโรงพยาบาลด้วย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด