ชีวิตดีสังคมดี

บทบาทอำนาจหน้าที่การพิจารณา 'งบประมาณ'ปี 67

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บทบาทอำนาจหน้าที่การพิจารณา 'งบประมาณ' สภา กทม.รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

สภากรุงเทพมหานคร รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 45 คน โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นครั้งแรก
 

 

บทบาทอำนาจหน้าที่การพิจารณางบประมาณ

 

 

พิจารณางบประมาณ 2567

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ