ชีวิตดีสังคมดี

'แจกผ้าอนามัยฟรี' ช่วยลดค่าซื้อ ผ้าอนามัย เตรียมจัดงบแจกฟรีทั่วกรุงฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'แจกผ้าอนามัยฟรี' กทม.เดินหน้าช่วยลดค่าใช้จ่ายซื้อ ผ้าอนามัย ให้นักเรียน และผู้ปกครอง ผลตอบรับดีเกินคาดเตรียมจัดงบประมาณแจกฟรีทั่วกรุงเทพฯ

นโยบายนำร่อง "แจกผ้าอนามัยฟรี" หนึ่งในนโยบายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  ผ้าอนามัยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้มีประจำเดือนทุกคน และเพื่อเป็นการแบ่งบาภาระของผู้มีประจำเดือนและครอบครัว รวมถึงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาอื่น กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการโครงการ "แจกผ้าอนามัยฟรี" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม. นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความรู้เรื่องสุขอนามัยประจำเดือน เพื่อการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ สุขอนามัยเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัยและการให้ความรู้ไปพร้อมๆ กับการมอบผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยให้ฟรี ซึ่งได้นำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลมและบางขุนเทียน

นางสาวสานฝัน จิตต์มิตรภาพ ผู้ก่อตั้งโครงการยังฝัน (โครงการเพื่อสังคม แก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัย) ผู้สนับสนุนจากบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผ้าอนามัยลอริเอะ และ บริษัท ไอร่า คอนเซปท์ จำกัด ผู้ผลิตผ้าอนามัยไอร่า Ira Concept ผ้าอนามัยออร์แกนิกย่อยสลายได้ ร่วมกัน แจกผ้าอนามัยฟรี ไปแล้วจำนวน 220,890 ชิ้น ให้แก่นักเรียนหญิงที่มีประจำเดือนแล้ว 1,885 คน ในระดับชั้น ป.4 - ม.6 โรงเรียนสังกัดกทม.พื้นที่เขตบางคอแหลมและบางขุนเทียน ครบทุกแห่ง

 

แจกผ้าอนามัยฟรี

รวมถึง ความร่วมมือของโครงการ ลอรีเอะ SIS to SIS มั่นใจวัยแรกสาว และ “โครงการ Ira For All” ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์และสุขอนามัยประจำเดือนกับนักเรียนหญิงในระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 3,936 คน จากโรงเรียนสังกัดกทม. 23 แห่งในพื้นที่เขตบางคอแหลมและบางขุนเทียน โดยแต่ละชั้นเรียนมีสัดส่วนเด็กนักเรียนที่มีประจำเดือนแล้ว ดังนี้ ป.4 จำนวน 11.4%  ป.5 จำนวน 37.5%  ป.6 จำนวน67.3%  ม.1 จำนวน 87.0% ม.2 จำนวน 96.9% และ ม.3 จำนวน99.5% ภาพรวมการอบรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 

 

 

คุณสานฝัน จิตต์มิตรภาพ กล่าวว่า ในการเติบโตของเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ การได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์และสุขอนามัยประจำเดือนถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Wellbeing) ทั้งทางกายและทางใจของผู้หญิงทุกคน และนอกเหนือจากความรู้และทักษะในการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวแล้ว ทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and Behavior) ที่ดีต่อเรื่องการดูแลสุขอนามัยก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องหล่อหลอมให้แก่เด็กผู้หญิงตั้งแต่ก่อนวัยเจริญพันธุ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจในเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความสัมพันธ์ส่วนตัวในมิติต่างๆ ได้

 

 

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว  กล่าวว่า แม้ว่าผลจากการทดสอบจะบ่งชี้เรื่องความรู้ ความเข้าใจของเด็กนักเรียนหญิงภายหลังการอบรมไปในทิศทางที่ดี แต่หากมองภาพกว้างโดยอิงจากการสำรวจจาก  UNFPA UNESCO และ IPPF ในปี 2563 ยังคงพบว่าจำนวน 44% ของนักเรียนหญิง 1,432 คน อายุ 15 – 24 ปี จาก 27 ประเทศ ที่เข้าร่วมการสำรวจ กล่าวว่าตนไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับประจำเดือนและการดูแลสุขอนามัยประจำเดือนก่อนที่จะเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก และ 72% ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์

 

 

 

“สถิติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความรู้เรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์และสุขอนามัยประจำเดือนที่ถูกต้องยังคงเป็นสิ่งที่ภาครัฐและสังคมต้องร่วมกันผลักดันต่อไป เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความแตกต่างทางเพศของมนุษย์ ทั้งทางสรีระและฮอร์โมน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและถูกหลักสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งมีความกล้าที่จะพูดและปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับบุคคลใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเกิดความสงสัยหรือมีปัญหา อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการขยายผลโครงการตามนโยบาย แจกผ้าอนามัยฟรี กรุงเทพมหานครจะพิจารณางบประมาณเพื่อ "แจกผ้าอนามัยฟรี" ให้แก่เด็กเนีเรียนหญิงป.4-ม.6 ในโรงเรียนสังกัดกทม.ทุกแห่ง ในพื้นที่ 50 เขต โดยคาดว่าจะมีนักเรียนที่ได้รับผ้าอนามัยฟรีถึง 28,000 คน” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด