ชีวิตดีสังคมดี

'กลุ่มเปราะบาง' รับ เงินเยียวยา เดือน ก.ย. 2566 งวดสุดท้าย เข้าเร็วขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กสิทธิ เงินเยียวยา 'กลุ่มเปราะบาง' 3 กลุ่ม เงินผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนบุตร เงินคนพิการ เดือน ก.ย. 2566 เข้างวดสุดท้าย วันไหน

เช็กสิทธิ เงินเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” 3 กลุ่ม ทั้ง เงินอุดหนุนบุตร, เงินผู้สูงอายุ และ เงินคนพิการ เดือน ก.ย. 2566 ซึ่งถือเป็นงวดสุดท้าย ประจำปี 2566 ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ที่ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัญชี

 

 

 

 

 

โดยปกติแล้ว เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง จะโอนเข้าบัญชี ทุกวันที่ 10 ของเดือน และขณะนี้ การจ่ายเงินเยียวยาประจำปี 2566 ดำเนินมาถึงงวดสุดท้ายแล้ว

 

เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง

 

 

 

 

1. เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

 

กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ตามขั้นตอนนี้

 

 

 1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

 

 

 

ใครมีสิทธิรับ เงินอุดหนุนบุตร

 

 

 • อายุไม่เกิน 6 ปี
 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย
 • เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

เงินอุดหนุนบุตร คลิกตรวจสอบที่นี่

 

 

2. เงินผู้สูงอายุ 600 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

 

 

3. เงินผู้พิการ 800 - 1,000 บาท

 

ตามเกณฑ์อายุ โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

 

ทั้งนี้ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ทั้ง 3 กลุ่ม จะโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่ถ้าวันนั้นตรงกับวันหยุดราชการ และ นักขัตฤกษ์ จะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน โดยจะโอนเงินเข้าก่อนวันหยุดนั้น ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลย

 

 

 

 

ดังนั้น เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง เงินผู้สูงอายุ, เงินอุดหนุนบุตร และ เงินคนพิการ ประจำเดือน ก.ย. 2566 เงินจะเข้าวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2566 และเป็นงวดสุดท้ายของปี 2566

 

 

 

 

ไทม์ไลน์จ่าย เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง

 

 

 • ม.ค. 2566 จ่ายวันที่ 10 ม.ค. 2566
 • ก.พ. 2566 จ่ายวันที่ 10 ก.พ. 2566
 • มี.ค. 2566 จ่ายวันที่ 10 มี.ค. 2566
 • เม.ย. 2566 จ่ายวันที่ 10 เม.ย. 25566
 • พ.ค. 2566 จ่ายวันที่ 10 พ.ค. 2566
 • มิ.ย. 2566 จ่ายวันที่ 9 มิ.ย. 2566
 • ก.ค. 2566 จ่ายวันที่ 10 ก.ค. 2566
 • ส.ค. 2566 จ่ายวันที่ 10 ส.ค. 2566
 • ก.ย. 2566 จ่ายวันที่ 8 ก.ย. 2566

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ