ชีวิตดีสังคมดี

ขยาย 'สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ' ค่าเดินทาง เช็กใช้จ่ายค่ารถได้เดือนละกี่บาท

ขยาย 'สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ' ค่าเดินทาง ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ค่าเดินทางเพิ่มอีกเท่าไหร่ เช็กใช้กับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบไหนได้บ้าง

กระทรวงการคลัง เตรียมขยายการใช้ "สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ"  ในส่วนของวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะรวม 750 บาท/คน/เดือน ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยขยายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าเดินทางให้ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะเอกชน รถร่วม และเรือเพิ่มเติมอีก 4 ประเภท ได้แก่  1.รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 2. รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน 3.รถสองแถวรับจ้าง และ 4. เรือโดยสารสาธารณะ 

จากเดิมที่ปัจจุบันผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สามารถใช้ "สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ" ค่าเดินทาง กับระบบขนส่งสาธารณะได้ 4 ประเภท คือ 1.รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 2.รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 3.รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และ (4) รถไฟ  

การเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะที่รองรับการใช้จ่ายผ่าน "สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ"  เพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่ต้องการสมัครเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มี "สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ" ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและทำการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป 

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน และรถสองแถวรับจ้าง สมัครได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 02 271 8522 ต่อ 3508 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

2.ผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ สมัครได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า โทร. 02 233 1311 ต่อ 288 หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน จะสามารถเปิดให้บริการรับชำระเงินจากผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ข่าวยอดนิยม