ชีวิตดีสังคมดี

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระแสผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ‘CPOT’ เนื้อหอมถูกชวนให้วางขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า' มี 30 ชุมชน กำลังทำรายการสินค้าขึ้นจำหน่าย วธ. ดันให้เป็นหนึ่งในการส่งออก Soft Power ของไทย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ส่งเสริม Soft Power ความเป็นไทยหลากหลายสาขาให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และ วธ. มีนโยบายสู่ “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” ภายใต้แนวคิด วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน ส่งเสริมสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชน

CPOT เข้าสู่ปีที่ 10 

จึงได้มีการปรับโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ Cultural Product of Thailand หรือ CPOT โดยส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว ในช่วงแรกเราเน้นการพัฒนาต้นน้ำและกลางน้ำ

 

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

 

โดยให้ความรู้ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด อบรมการออกแบบ วัสดุ ให้มีความน่าสนใจ ร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือสามารถจับต้องได้ มีการนำผลิตภัณฑ์ไปออกงานแสดงสินค้าเป็นบ้างครั้ง

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'  

 

จนกระทั่งในช่วงปี 2-3 ปี ที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด ชุมชน ผู้ประกอบการ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงต้องปรับการดำเนินการโดยเน้นสนับสนุนปลายน้ำหรือ ภาคการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

 

โดยเฉพาะในรูปแบบ E-Commerce ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้ชุมชน ผู้ประกอบการ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ “ทุกที่ ทุกเวลา อยู่รอดได้ แม้ภัยมา”

 

 

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรมจะขับเคลื่อนเพียงหน่วยเดียวคงเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรที่เป็นมืออาชีพ เข้าร่วมสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจวัฒนธรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ CPOT ของไทยไปพร้อมๆ กัน 

 

ทั้งนี้ วธ.ได้แพลตฟอร์มในตลาดค้าปลีกออนไลน์อย่างลาซาด้า (Lazada) มาร่วมเป็นพันธมิตร เบื้องต้น วธ. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีผลต่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

 

ปรากฏว่า 3 อันดับแรกที่ผู้บริโภคสนใจ ได้แก่ 

  1. ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้
  2. ของตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม
  3. เวชสำอาง 

 

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

ทั้งนี้ วธ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและมีคุณภาพได้รับมาตรฐานรับรองต่างๆแล้ว 30 ชุมชน พร้อมเตรียมทำรายการสินค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ขึ้นจำหน่าย และกำหนดจัดอบรมทำความเข้าใจกับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้แก่ ชุมชน ผู้ประกอบการ กว่า 200 คน จากทั่วประเทศ ในเดือนกรกฎาคมนี้ 

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

 

เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าผู้บริโภคจะสามารถช้อปสินค้า CPOT บนช่องทางการจำหน่ายของลาซาด้า เร็วๆนี้

 

CPOT คืออะไร

ผลิตภัณฑ์ CPOT เป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นปรับโฉมสินค้าชุมชนให้มีภาพลักษณ์ร่วมสมัย เพิ่มมูลค่า ตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชนครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด กระตุ้นให้ชุมชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมตลอดจนการรักษาและสืบทอดต่อไป

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

นานาผลิตภัณฑ์ ‘CPOT’ เป็น Soft Power ที่เนื้อหอม เตรียมบุกตลาด 'ลาซาด้า'

ที่มาข้อมูล-ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ