ชีวิตดีสังคมดี

'เงินชราภาพ' ประกันสังคม มาตรา 33, 39 เปิดสูตรคำนวณใหม่ ได้เท่าไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เงินชราภาพ' ประกันสังคม มาตรา 33, มาตรา 39 เปิดสูตรคำนวณใหม่ ได้เท่าไร เช็กช่องทาง ตรวจสอบสิทธิเงินชราภาพ ได้ที่นี่

“เงินชราภาพ” ประกันสังคม เป็นสิทธิที่ ผู้ประกันตน 33, มาตรา 39 พึงได้รับ เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริสุทธิ์ และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานประกันสังคม อัตราผลประโยชน์ “เงินชราภาพประกันสังคม” ผู้ประกันตน ม.33, 39 ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2566 เป็นต้นมา

 

 

 

โดยประกาศฉบับนี้ มีสาระสำคัญระบุว่า ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพให้คำนวณจ่ายใน อัตราร้อยละ 3.46 ต่อปี จากเดิมในปี 2565 ให้คํานวณจ่าย ในอัตราร้อยละ 2.83 ต่อปี ของเงินสมทบสุทธิและผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกัน

 

เงินบำเหน็จชราภาพ-เงินบำนาญชราภาพ

 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง ภาคบังคับ) และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) ที่ส่งเงินสมทบ ครบตามระยะเวลาที่กำหนด จะมีสิทธิได้รับ “เงินชราภาพ ประกันสังคม” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินบำเหน็จชราภาพ กับ เงินบำนาญชราภาพ โดยจะได้รับก็ต่อเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

 

 

  1. กรณีรับบำเหน็จชราภาพ ได้แก่ ผู้จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม แต่หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน รวมกับส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี
  2. กรณีรับบำนาญชราภาพ ได้แก่ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง (ไม่เกิน 15,000 บาท) เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง และกรณีที่จ่ายเกินกว่า 180 เดือน จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญให้อีกร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

 

สูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39

 

 

  • ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ค่าจ้างอยู่ที่ 10,000 บาท ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ อยู่ที่ 2,000-2,750 บาท
  • ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบค่าจ้างเฉลี่ย 12,000 บาท ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 2,400-3,300 บาท
  • ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาท ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 3,000-4,125 บาท
  • ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบ 21-25 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 4,350-5,250 บาท
  • ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบ 26-30 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 5,475-6,375 บาท

 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนแต่ละคน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับฐานค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของแต่ละบุคคล ผู้ประกันตนสามารถตรวจเช็กเงินสมทบที่นำส่งประกันสังคม ว่าได้ส่งมาแล้วกี่เดือน ได้ที่แอปพลิเคชัน sso Connect หรือ LINE @ssothai หรือที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม คลิกที่นี่

 

 

ตรวจสอบสิทธิเงินชราภาพประกันสังคม

 

หากไม่สะดวกเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง

 

  1. เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม คลิกที่นี่
  2. แอปพลิเคชัน SSO Connect สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
  3. LINE Official Account ของ สปส. @ssothai

 

 

ผู้รับบำนาญชราภาพเสียชีวิตทำอย่างไร 

 

กรณีที่ผู้รับบำนาญชราภาพเสียชีวิตลง ระหว่างรับบำนาญชราภาพยังไม่ถึง 60 เดือน ทายาทสามารถติดต่อเพื่อรับบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนได้ โดยสามารถดูข้อเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม  หรือสอบถามที่สายด่วน สำนักงานประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด