ชีวิตดีสังคมดี

เช็กผล 'TCAS66' ล่าสุด เทียบคะแนนต่ำสูด-สูงสุด วันสละสิทธิ์ TCAS66 ครบที่นี่

เช็กผลสอบ 'TCAS66' อัปเดตคะแนนล่าสุด พร้อมเทียบคะแนนต่ำสุด-สูงสุด เลือกมหาวิทยาลัยเรียนต่อแบบไม่พลาด ดูวันสละสิทธิ์ TCAS66 และปฏิทินทุกรอบแบบละเอียดที่นี่

ประกาศผลไปแล้วสำหรับ "TCAS66" ผ่านทางเว็บไซต์  mytcas.com โดยนักเรียนที่สมัครสอบ "TCAS66" ในรอบนี้สามารถเช็กคะแนน "TCAS66" ได้ดังนี้ 

  • สมัครลงทะเบียน  เข้าสู่ระบบ "TCAS66"  
  • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วคลิก เข้าสู่ระบบ  

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

หากจะตรวจสอบคะแนน "TCAS66" ของแต่ละหลักสูตร ในรอบ 3 Admission66 สามารถทำได้ดังนี้  

  • ผู้สมัครได้เลื่อนอันดับขึ้น  ระบบจะทำการประมลผลครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิอัตโนมัติ โดยให้เลือกประวัติการดำเนนิการ ผู้สมัครเลื่อนอันดับขึ้นจากเดิม  
  • ผู้สมัครได้ดันอับเดิม ระบบจะประมวลผลและยืนยันสิทธิอัตโนมัติ พร้อมกับแสดงว่าท่านติดอันดับเดิม 
  • ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ระบบจะทำการประมวลผลและแจ้งว่าไม่ผ่านการคัดเลือก 

  
 

สละสิทธิ์ TCAS66 ในระบบได้ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2566 ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้ 27 พ.ค 2566 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามหลังจากประกาศผลคะแนน "TCAS66" ไปแล้ว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผลสอบ "TCAS66"  ครั้งที่ 2 พบว่า ผู้สมัครรอบ 3 จำนวน 124,815 คน ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 จำนวน 88,093 คน ยืนยันสิทธิจำนวน 32,713 คน ในจำนวนนี้ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 จำนวน 52,235 คน ได้ลำดับใหม่จำนวน 2,059 คน ได้ลำดับเดิม 48,679 คน 

 

 

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 จำนวน 36,722 คน ในจำนวนนี้ขอไปประมวลผลครั้งที่ 2 จำนวน 33,948 คน ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 จำนวน 1,839 คน และไม่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 จำนวน 34,883 คน 

 

 

หากประมวลผลครั้งที่ 2 แล้วผ่านการคัดเลือก แต่ถ้าผู้สมัครต้องการไปสมัครในรอบ 4 ผู้สมัครจะต้องเข้าไปสละสิทธิได้วันเดียวเท่านั้น คือ 27 พฤษภาคมนี้ และคนที่สละได้ต้องผ่านคัดเลือกรอบ 3 และต้องที่ไม่เคยกดสละสิทธิในรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หรือรอบ 2 โควตามาก่อน

 

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 สามารถไปสมัครรอบที่ 4 ได้ทันที โดยดูประกาศจากมหาวิทยาลัย คณะ / สาขา ที่ตนสนใจ โดยในรอบ 4 นั้น มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการเอง

 

อัปเดตปฏิทิน "TCAS66" ล่าสุดที่นี่

ปฏิทิน TCASS  

 

ตรวจสอบคะแนน "TCAS66" ต่ำสุด-สูงสุด (คลิกที่นี่ )

ข่าวที่น่าสนใจ