ชีวิตดีสังคมดี

'เปิดเทอม 2566' ขึ้นเงินอุดหนุนนักเรียนหลายรายการ ค่าอะไรบ้างเช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เปิดเทอม 2566' ปรับขึ้นเงินอุดหนุนนักเรียนหลายรายการ เทอมนี้ได้ค่าอะไรเพิ่มบ้าง พร้อมลดราคาสินค้านักเรียน ลดภาระผู้ปกครอง เช็กที่นี่

ในช่วงใกล้ "เปิดเทอม 2566" รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง ลดภาระค่าใช้จ่าย และ ผลักดันให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและมีมาตรฐานก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

 

โดยช่วงที่จะมีการ "เปิดเทอม 2566" นี้ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล และควบคุมราคาสินค้าได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ชุดนักเรียน ในส่วนของระดับนโยบายเองได้มีการกำหนดค่าอุดหนุนรายหัว ให้แก่นักเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวนหลายรายการ

สำหรับการลดภาระค่าใช้จ่ายรับ "เปิดเทอม 2566" กรมการค้าภายในได้จัดโครงการลดราคาชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเทอมของเด็กนักเรียน ซึ่งสามารถซื้อสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ร่วมโครงการ ลดราคาสูงสุดถึง 85% มีทั้งหมด 11 หมวดดังนี้

 

 

1.เครื่องแบบนักเรียน

2.รองเท้า / ถุงเท้า

3.กระเป๋าเรียน

4.ตำราเรียนและหนังสือ

5.เครื่องเขียน

6.สื่อการเรียนการสอน

7.อุปกรณ์ไฟฟ้า

8.อุปกรณ์สำนักงาน

9.อินเทอร์เน็ต / อุปกรณ์

10.แพลตฟอร์มออนไลน์

11.เบ็ดเตล็ด

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าภายใน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dit.go.th/ หรือโทร. 0 2507 5530 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. นี้

สำหรับการ "เปิดเทอม 2566" นี้ ยังได้เพิ่มค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ม.ปลาย และ ปวช. ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งใน – นอกระบบ โดยปรับต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2569 ซึ่งจะครอบคลุมค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อ วัสดุการสอน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ รวมทั้งการเพิ่มค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ ทัศนศึกษา ฯลฯ และค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้น 15% ตั้งแต่ปี 2566 และคงที่ในปีต่อ ๆ ไป

 

 

ด้านเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มให้ครบ 1 ชุด และเพิ่มเติมอีก 1 ชุด หากผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นับเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนครั้งใหญ่ในรอบกว่า 10 ปี  ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนกว่า 11.5 ล้านคน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ครอบครัว และเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันโดยใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 3,500 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนชั้นเด็กเล็ก – ป.6 ทุกสังกัด ได้ทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยปรับตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้ นักเรียน 1 – 40 คน อัตรา 36 บาท/คน/วัน, นักเรียน 41 – 100 คน อัตรา 27 บาท/คน/วัน, นักเรียน 101 – 120 คน อัตรา 24 บาท/คน/วัน และนักเรียน 121 คน ขึ้นไป อัตรา 22 บาท/คน/วัน เพื่อให้เด็กมีโภชนาการที่ดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เติบโตสมวัยมีพัฒนาการด้านเรียนรู้และเสริมภูมิต้านทานโรค

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ