ชีวิตดีสังคมดี

'นิด้าโพล' วันผู้สูงอายุ น่ากังวล แนวโน้มผลักภาระให้ภาครัฐดูแล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลสำรวจผู้สูงอายุไทย ใครควรดูแล ของ นิด้าโพล พบแนวโน้มที่น่ากังวล เมื่อกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 41 เห็นว่าควรเป็นหน้าที่หน่วยงานรัฐ

 

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ หัวข้อผู้สูงอายุไทย ใคร? ควรเป็นผู้ดูแล เนื่องในวันผู้สูงอายุ 13 เม.ย.66 พบว่า ผู้ตอบผลสำรวจส่วนมากเห็นว่าครอบครัวควรเป็นผู้ดูแลมากที่สุด โดยลูกสาวคนโต หรือ ลูกสาวคนรองเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มจะผลักภาระการดูแลผู้สูงอายุให้หน่วยงานภาครัฐ ในอนาคต

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง ใคร? ควรดูแลผู้สูงอายุไทย ให้อยู่ดีมีสุข ปี 2566  ระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. 2566 จากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

 

กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุในการบริการและดูแลผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ จากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ  เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุพบว่า

 

 

 • สถาบัน/หน่วยงานที่เหมาะสมจะดูแลผู้สูงอายุมากที่สุด

 

 1. ร้อยละ 53.05 เห็นว่า เป็นสถาบันครอบครัว
 2. ร้อยละ 41.91 เห็นว่า ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่นบ้านพักคนชรา
 3. ร้อยละ 3.59   เห็นว่า ควรเป็นวัด มูลนิธิ องค์กรเอกชน

 

 • บุคคลในครอบครัว ที่ควรทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุมากที่สุด
 1. ร้อยละ 35.96 เห็นว่า ควรเป็นหน้าที่ของลูกสาวคนโต หรือ ลูกสาวคนรอง
 2. ร้อยละ 23.89 เห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของลูกชายคนโต หรือ ลูกชายคนรอง
 3. ร้อยละ 19.08  เห็นว่า ควรเป็นหน้าที่ของลูกทุกคน

 

 • ความต้องการเกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐพบว่า

 

 1. ร้อยละ 84.81 เป็นบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล
 2. ร้อยละ 31.68 เป็นบริการ ด้านการเดินทางระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย กับสถานที่ไปทำกิจกรรม
 3. ร้อยละ 31.60 บริการฟื้นฟูบำบัดทางกายภาพ และสถานที่ออกกำลังกาย

 

 • ความต้องการเกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุจากหน่วยงานด้านเอกชนพบว่า
 1. ร้อยละ 65.65 เป็นบริการทางการแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาล
 2. ร้อยละ  20.46  เป็นบริการด้านการฟื้นฟู บำบัดกายภาพ
 3. ร้อยละ 18.09 บริการฟื้นฟูบำบัดทางกายภาพ และสถานที่ออกกำลังกาย


กราฟฟิคประกอบข่าวผลสำรวจวันผู้สูงอายุจากนิด้าโพล

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ