ชีวิตดีสังคมดี

เปิดสุดยอดผลงานโรงพยาบาล 'รพ.รามาธิบดี' คว้าแชมป์

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มอบรางวัลผลงานโรงพยาบาล-สถานพยาบาลที่มีคุณภาพ 'รพ.รามาธิบดี' คว้ารางวัลที่1 ไปครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้จัดงานเชิดชูผลงานเด่นการนำเสนอนิทรรศการของหน่วยงานและสถานพยาบาล  ยกย่องการทำงานที่มีคุณภาพและพัฒนาเพื่อผู้ป่วยและประชาชนในการประชุม National HA Forum หวังให้หน่วยงานและสถานพยาบาลได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เปิดสุดยอดผลงานโรงพยาบาล \'รพ.รามาธิบดี\' คว้าแชมป์

สำหรับผลงานผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลที่ 1  ได้แก่ ผลงาน“การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในช่องปากจากการรักษาจิตเวชด้วยไฟฟ้าElectroconvulsive therapy mouthguard design thinking project”  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่  “ การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ห้องผ่าตัด  ”โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เปิดสุดยอดผลงานโรงพยาบาล \'รพ.รามาธิบดี\' คว้าแชมป์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 • “การพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายจังหวัดชุมพร-ระนอง เพื่อบริหารเตียงผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร “
 • การพัฒนาระบบดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหืดและโรคภูมิแพ้ร่วมในรูปแบบโปรแกรมการรักษา (3P program) ”โรงพยาบาลมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม
 • “การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ หลังการผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรม ” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   

เปิดสุดยอดผลงานโรงพยาบาล \'รพ.รามาธิบดี\' คว้าแชมป์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 

 • “barcode development in cath lab version 3” โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • “ผลลัพธ์การดําเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเทศบาลนครยะลา”โรงพยาบาลยะลา  จังหวัดยะลา
 • “Check list ไม่ผิด High risk ไม่เกิด”คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
 • “การพัฒนาระบบบริการคลินิกตรวจสุขภาพ รพ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ปี 2561-2565” โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 รางวัลชมเชย  จำนวน 6 รางวัล  ได้แก่ 

 • “ประสิทธิผลของบริการพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลเถินจังหวัดลําปาง”
 • “ผ้าอ้อมทางเลือก (ผ้าอ้อมซักได้)ช่วยผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล: Alternative diaper”โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • “การจัดระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพวิถีใหม่เพื่อลดภาวะเสี่ยงสำคัญในมารดาและทารก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565”โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 • “ขอแค่กินอิ่ม”   โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ
 • “กองผ้าที่เกิดใหม่”คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
 • “New Normal ลดแออัดลดรอคอยด้วยแนวคิด Lean”โรงพยาบาลคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดสุดยอดผลงานโรงพยาบาล \'รพ.รามาธิบดี\' คว้าแชมป์

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวถึงผลงานนิทรรศการซึ่งนำเสนอในการประชุม National HA Forum ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. 2566 จำนวนผลงานนิทรรศการจากหน่วยงานและสถานพยาบาลกว่า   400   ผลงาน 

 

มีหน่วยงานสถานพยาบาลที่ได้นำเสนอถือว่าได้มีการพัฒนาคุณภาพในการทำงานอย่างดีแล้ว ซึ่ง สรพ.มีความยินดีที่จะสนับสนุนในการเป็นเวทีนำเสนอให้กับหน่วยงานสถานพยาบาลเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมคือ  ประชาชนได้รับระบบบริการที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 

 

 

ข่าวยอดนิยม