ชีวิตดีสังคมดี

ระอุ ไทยเจอ "จุดความร้อน" 1,310 จุด 4 จังหวัดค่า PM2.5 วิกฤตหนักมาก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ระอุ ไทยพบ "จุดความร้อน" 1,310 จุด มากที่สุดในพื้นที่จ.เชียงใหม่ เขตป่าอนุรักษ์ พบ 4 จังหวัดภาคเหนือ ค่า PM2.5 ในพื้นที่ยังวิกฤตหนักวันนี้ยังกระทบสุขภาพ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ไทยพบ "จุดความร้อน" ทั้งประเทศ 1,310 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 704 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 337 จุด พื้นที่เกษตร 117 จุด สปก. 90 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 52 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 10 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ  #เชียงใหม่ 188 จุด  ตามด้วย #แม่ฮ่องสอน 178 จุด และ #กาญจนบุรี 132 จุด ตามลำดับ

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบ "จุดความร้อน" ต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นพม่า 5,689 จุด ตามด้วยลาว 1,446 จุด ไทย 1,310 จุด เวียดนาม 401 จุด กัมพูชา 252 จุด และมาเลเชีย 63 จุด

 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

 

ระอุ ไทยเจอ \"จุดความร้อน\" 1,310 จุด 4 จังหวัดค่า PM2.5 วิกฤตหนักมาก

 

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 10 เมษายน 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

 

PM2.5 มีค่าระหว่าง 78.1 - 155.9 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ”

 

พบพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ”ดังนี้

 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  PM2.5 = 104.9 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย PM2.5 = 115.8 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 102.2 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 99.3 มคก./ลบ.ม.
 • ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 85.1 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 83.3 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 155.9 มคก./ลบ.ม.
 • ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 94.6 มคก./ลบ.ม.
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  PM2.5 = 78.1 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน  PM2.5 = 85.1 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 132.9 มคก./ลบ.ม.
 • ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 98.5 มคก./ลบ.ม.
 • ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 90.9 มคก./ลบ.ม.

 

ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.

 

ระอุ ไทยเจอ \"จุดความร้อน\" 1,310 จุด 4 จังหวัดค่า PM2.5 วิกฤตหนักมาก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ