ชีวิตดีสังคมดี

ยกเลิก 'จองตั๋วอุทยานออนไลน์' 6 แห่ง ชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยกเลิก 'จองตั๋วอุทยานออนไลน์' 6 แห่งเป็นการชั่วคราว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจงอยู่ระหว่างจัดหาเอกชน ยืนยันไม่กระทบรายได้ ไม่เปิดช่องทุจริตค่าเข้าอุทยานฯ

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ ได้ประกาศเตรียมที่จะยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป  เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติ หรือการ "จองตั๋วอุทยานออนไลน์" โดยได้เปิดให้บริการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.  2566 และได้สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ในเดือน ก.ย. 2566 ที่ผ่านมาโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการเงินอุทยานแห่งชาติ ได้อนุมัติเงินอุทยานแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจ้างดูแลระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติ เป็นระยะเวลา 1 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

โดยสำนักอุทยานแห่งชาติได้หารือร่วมกับ ป.ป.ช.  เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจอง การรับเงิน ระบบการสื่อสาร และแก้ไขปัญหาการตัดเงินผ่านระบบไม่ตรงกับวันที่เข้าใช้บริการจริง ซึ่งส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและสถิติเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติในวันดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน โดยการจองและชำระเงินจะเกิดขึ้นก่อนวันที่เข้าใช้บริการจริง เช่น นักท่องเที่ยวจองและชำระเงินในวันที่ 1 แต่เข้าใช้บริการในวันที่ 7 ทำให้สถิติเงินรายได้เกิดขึ้นในวันที่ 1 แต่สถิตินักท่องเที่ยวเกิดขึ้นในวันที่ 7  ประกอบกับพบข้อบกพร่องจากการใช้งานระบบในส่วนอื่น ๆ  จึงต้องมีการพัฒนาและจัดทำระบบใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของ ป.ป.ช. โดยจะมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) เพิ่มเติมอีกจำนวน 31 แห่ง

 

ยกเลิก 'จองตั๋วอุทยานออนไลน์'  6 แห่ง ชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

 

แต่เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับบริษัทรายอื่น ๆ เนื่องจากมีบริษัทเข้ามานำเสนอระบบการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบการจองและชำระเงินผ่านระบบ E-ticket เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยจะได้เร่งดำเนินการตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของอุทยานแห่งชาติ อีก 96 แห่ง ให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ

โดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ให้สัมภาษณ์ กับ คมชัดลึก ว่า  ดำเนินการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบ e-ticket ที่ผ่านมา พบข้อจำกัด เนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางแห่ง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงไม่สามารถรองรับระบบดังกล่าวได้ และการกรอกข้อมูล​ส่วนตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ​ บางส่วนไม่พร้อมในการให้ข้อมูล​ส่วนตัว เนื่องจากการจองผ่านระบบ e-ticker​ ต้องมีการกรอกข้อมูลรายบุคคล​ประกอบการจอง โดยปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใช้งานระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมต่อไป

 

ยกเลิก 'จองตั๋วอุทยานออนไลน์'  6 แห่ง ชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

 

ส่วนข้อกังวลว่าหากมีการยกเลิก  "จองตั๋วอุทยานออนไลน์" ไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกรมอุทยานฯ และเป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตนั้น นายชัยวัฒน์ ยืนยันว่า ระยะเวลา 3 เดือนในการเปิดประกวดราคาหาเอกชนเข้ามาทำระบบ "จองตั๋วอุทยานออนไลน์"  ไม่กระทบต่อรายได้ของกรมอุทยานฯ เพราะเป็นการยกเลิกเฉพาะ 6 อุทยานฯ ในข้างต้นเท่านั้น โดยปกติรายได้จากค่าเข้า 6 อุทยานฯ อยู่ที่ประมาณ 212 ล้านบาท คิดเป็นค่าเข้าอุทยานที่มาจากจาการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ประมาณ  40 ล้านบาท หรือประมาณ 33 % เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้แน่นอน 

 

 

ส่วนกรณีที่หลายคนกังวลการที่ไม่ใช้ระบบ E-ticket ทำให้ช่องว่างในการทุจริตสำหรับคิดว่า ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่า  และการตรวจสอบการซื้อตั๋วเข้าอุทยานมากกว่า เพราะที่ผ่านมาตนมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะพีพีพบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมภายใน 1 เดือนสามารถเก็บเงินได้  40 ล้าน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ