ชีวิตดีสังคมดี

'ฤดูหนาว' ปีนี้มาช้า เย็นไม่เท่าปีที่ผ่านมา เริ่มเมื่อไหร่ ต่ำสุดกี่องศาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ 'ฤดูหนาว' ในไทยปีนี้มาช้า อากาศเย็นไม่เท่าปีที่ผ่านมา เริ่มเมื่อไหร่ ต่ำสุดกี่องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ข้อมูล การคาดหมายลักษณะอากาศช่วง 'ฤดูหนาว' ของประเทศไทย ประมาณปลาย เดือน ต.ค. 2566 ถึงปลาย เดือน ก.พ. 2567 'ฤดูหนาว' ของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน จะเริ่มประมาณปลาย เดือน ต.ค. 2566 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 2 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลาย เดือน ก.พ. 2567 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21-22 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศ หนาวเย็น น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.8 องศาเซลเซียส)

 

 

ส่าหรับ อุณหภูมิต่่าสุด ประมาณ 9-10 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่่าที่สุดบริเวณ กรุงเทพมหานคร 17-18 องศาเซลเซียส และปริมณฑล 15-16 องศาเซลเซียส

 

ช่วงเวลาที่มี อากาศหนาวเย็น ที่สุด ประมาณต้น เดือน ธ.ค. 2566 ถึงปลาย เดือน ม.ค. 2567

  • ส่าหรับยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
  • ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วงส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

 

 

โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกใน เดือน พ.ย. และ ธ.ค. กับมี ฝนตกหนัก หลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะท่าให้เกิดสภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้่าล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ ส่าหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

 

เดือน พ.ย. และ ธ.ค. อาจจะมี หย่อมความกดอากาศต่่า หรือ พายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีก่าลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3-4 เมตร

 

 

ฤดูหนาว

 

 

ลักษณะอากาศทั่วไป

 

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) ประมาณปลาย เดือน ต.ค. ถึง เดือน พ.ย. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี อากาศเย็น เกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางแห่งทางตอนบนของภาค โดยจะมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทย 

 

 

จากนั้นจนถึงปลาย เดือน ม.ค. จะมี อากาศหนาวเย็น มากขึ้น โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมี อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมี อากาศหนาว บางแห่งในบางช่วงส่วนมากทางตอนบนของภาค ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และกำลังแรงเป็นระยะๆ 

 

ส่วนในระยะต้นและกลาง เดือน ก.พ. ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง

 

 

ภาคใต้

 

ตั้งแต่ช่วงปลาย เดือน ต.ค. ถึงต้น เดือน ม.ค. มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่ จ.ชุมพร ลงไป จะมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า ไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่ง ในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ 

 

นอกจากนี้ ในบางช่วงมักจะมีมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือ พายุหมุนเขตร้อน  เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้ จากนั้นจนถึงปลาย เดือน ก.พ. ฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง และจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน

 

 

ฤดูหนาว

 

 

รายละเอียดตามภาคต่างๆ

 

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ช่วงปลาย เดือน ต.ค. ถึง เดือน พ.ย. จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมี อากาศหนาว บางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค และมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวันสำหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นมากขึ้น โดยมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วงส่วนช่วงต้นและกลาง เดือน ก.พ. ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนบางแห่งในบางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ โดยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน

 

 

ภาคกลางและภาคตะวันออก

 

ช่วงปลาย เดือน ต.ค. ถึง เดือน พ.ย. จะมี อากาศเย็น บางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวันส่าหรับช่วง เดือน ธ.ค. ปลาย เดือน ม.ค. จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางช่วง โดยเฉพาะตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขา กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง ส่วนช่วงต้นและกลาง เดือน ก.พ. ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีฝนบางแห่งในบางวัน โดยมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่สำหรับทางตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

 

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)

 

ช่วงปลาย เดือน ต.ค. ถึงต้น เดือน ม.ค. จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่ง ได้ในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมจะมีกำลังแรง จะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ในบางช่วง ตั้งแต่กลาง เดือน ม.ค. ถึงปลาย เดือน ก.พ. ฝนจะลดลง เว้นแต่ทางตอนล่างของภาค ยังคงมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน

 

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)

 

ในช่วงปลาย เดือน ต.ค. ถึง เดือน พ.ย. จะมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. ถึงกลาง เดือน ก.พ. ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

 

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

ช่วงปลาย เดือน ต.ค. ถึง เดือน พ.ย. จะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ สำหรับช่วง เดือน ธ.ค. ปลาย เดือน ม.ค. จะมี อากาศเย็น เกือบทั่วไป กับจะมีหมอกหนาในบางช่วงส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อากาศจะอุ่นขึ้น และมีฝนในบางวันโดยจะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมี อากาศร้อน ในตอนกลางวัน

 

 

ฤดูหนาว

 

 

ข้อควรระวัง

 

1. ในช่วงปลาย เดือน ต.ค. บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องประกอบกับจะมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมา และในบางช่วงจะมีน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่

 

2. ใน เดือน ธ.ค. และ ม.ค. บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย

 

3. ในช่วง เดือน ม.ค. และ ก.พ. อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้ช่วงดังกล่าวเกิด ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่

 

 

เกณฑ์อุณหภูมิต่่าสุดในช่วง 'ฤดูหนาว'

  • อากาศเย็น หมายถึง 16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส
  • อากาศหนาว 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส
  • อากาศหนาวจัด ต่่ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส

 

การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจ่าลองภูมิอากาศ ซึ่งการคาดหมายนี้จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2566 สามารถสอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดูได้ที่โทร.02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827 ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/รายฤดูได้ที่ www.tmd.go.th หรือ www.climate.tmd.go.th

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ