ชีวิตดีสังคมดี

ชาวนาโอด 'ข้าวหอมมะลิ' ขาดน้ำทยอยยืนต้นตาย วิกฤตหนักสุด 40 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชาวนาโอด 'ข้าวหอมมะลิ' ขาดน้ำทยอยยืนต้นตายเสียหายบริเวณกล้าว หนักที่สุดในรอบ 40 ปี สูญเงินลงทุนไปกว่า 3 แสนบาท

สภาพต้น "ข้าวหอมมะลิ" ที่เคยสีเขียว กลับสภาพแห้งเหี่ยวกลายเป็นสีน้ำตาล ทยอยยืนต้นตาย  หลังจากที่เกษตรกรชาวนา ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน แต่ต้องเผชิญกับปัญหาขาดน้ำ และกำลังแห้งเหี่ยวทยอยยืนต้นตาย จากฝนหยุดตกเป็นเวลานาน น้ำในแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดลง  ซึ่งหากยังไม่มีฝน ในช่วงกลาง ก.ย. นี้ จะทำให้ข้าวทั้งหมดทำการเพาะปลูก 100 ไร่ ที่ลงทุนไปกว่า 3 แสนบาท  ต้องเสียหาย ทั้งหมด ซึ่งการทำนาในรอบนี้ ถือ ว่าขาดน้ำหนักสุดในรอบ 40 ปี

 

ข้าวยืนต้นตาย

นางน้ำผึ้ง กะโห้ เกษตรกร ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ระบุ ว่า จากที่เริ่มทำนา มีฝนตกลงมา แต่หลังจากนั้นฝนหยุดตก มานานนับ2 เดือน ทำให้ต้นข้าว เริ่มยืนต้นตาย จากขาดน้ำ ซึ่งข้าวหอมมะลิ มีอายุในการเพาะปลูก ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมา จะทำให้ข้าวเสียหายยืนต้นแห้งเหี่ยวตาย ทั้งหมดและจะต้อง เสียเงินที่ลุงทุน กว่า 3 แสนบาท  เพื่อหวังเป็นรายได้ในครัวเรือน ซึ่งถือว่าในปีนี้แล้งหนักสุด ในรอบ 40 ปี

 

ข้าวยืนต้นตาย

สำหรับนาข้าว ซึ่งส่วนใหญ่  เป็นการปลูก "ข้าวหอมมะลิ" อยู่นอกเขตชลประทาน จำนวนกว่า เกือบ 3 หมื่นไร่  ใน ทั้ง 7 อำเภอ ของจ.พิจิตร  อ.สากเหล็ก  อ.วังทรายพูน อ.ทับคล้อ   อ.ดงเจริญ  อ.วชิรบารมี อ.ตะพานหิน และอ.เมืองพิจิตร  ที่กำลังประสบปัญหาแห้งเหี่ยวทยอยยืนต้นตาย จากฝนหยุดตกเป็นเวลานาน และปริมาณฝนไม่เพียงพอ หาก ไม่มีฝนตกลงมา จะส่งผลกระทบ กับประชาชนในปีนี้จึงถึงปีต่อไป

 

ข้าวยืนต้นตาย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ