ชีวิตดีสังคมดี

เจ้าแรกในไทย 'เป๊ปซี่' ใช้ขวด rPET 100% รีไซเคิลขวดเก่า หมุนเวียนได้ไม่รู้จบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้าแรกในไทย 'เป๊ปซี่' ใช้ขวด rPET 100% รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใช้แล้ว หมุนเวียนได้แบบไม่รู้จบช่วยลดปริมาณ ขยะพลาสติก ได้มากถึง 60,000 ต่อปี

ผลการศึกษา Ocean Conservancy พบว่าในปี 2016 ทั่วโลกมีปริมาณขยะพลาสติกมากถึง 242 ล้านตัน โดยประเทศที่มีขยะพลาสติกมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา ราวๆ 34 ล้านตัน สหภาพยุโรป 30 ล้านตัน อินเดีย 26 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 12 มีปริมาณขยะพลาสติก 4.8 ล้านตัน   ปริมาณพลาสติกในประเทศไทย แบ่งเป็นประเภทถุงพลาสติก 1.11 ล้านตัน ขวดพลาสติก  0.40 ล้านตัน แก้ว กล่องและถาดพลาสติก 0.23 ล้านตัน

 

 

ขยะพลาสติกจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปีปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมากทำให้ทั่วโลกกันมาสนใจการรีไซเคิลพลาสติกเกราดคุณภาพอาหารมากยิ่งขึ้น  แต่สำหรับประเทศไทยยังติดล็อก กฎหมายภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548กำหนดเอาไว้ว่า “ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจุอาหาร เว้นแต่ใช้เพื่อบรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก”  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดขยะพลาสติกแบบครบวงจรในเดือนมิถุนายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศปลดล็อกกฎหมายโดยเปิดทางให้ภาชนะใส่อาหารทำจากพลาสติกรีไซเคิลได้  เพื่อลดขยะพลาสติกจากภรรจุภัรฑ์อาหาร 

  • "เปปซี่" เจ้าแรกของไทยใช้ขวด rPET 100% บรรจุเครื่องดื่ม

ส่งผลให้ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ขวดพลาสติกประเภท PET หันมาให้ความสนใจใช้บรรจุภัณฑ์แบบรีไซเคิลมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ผลิตและจำหน่าย "เป๊ปซี่" อย่าง บริษัท ซันโทรี่ เปปซี่โค ประเทศไทย ที่เปิดตัวขวด "เป๊ปซี่" แบบ rPET 100% ที่มีการใช้ขวดรีไซเคิลบรรจุเครื่องดื่มภายหลังจากที่มีปลดล็อกกฎหมายเจ้าแรกของประเทศไทย ถือว่ารีไซเคิลกลับมาเป็นขวดใหม่ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานของ อย. ไทย หรือที่เรียกว่า Bottle-to-Bottle Recycling โดยเราได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดอาหารคุณภาพสูง เพื่อผลักดันการใช้ขวด rPET ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทำให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ โดยหลังจากที่ได้เริ่มนำร่องใช้ขวด rPET 100% ปลอดภัยของขวด rPET 100% ไม่แตกต่างจากขวดที่ผลิตจากพลาสติกใหม่ (Virgin PET)ไและอนาคตจะมีการแผนการขยายใช้ขวดแบบ rPET 100% ไปยังผลิตอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของซีนโทรี่ เปปซี่โค เพิ่มเติม เร็วๆนี้จะใช้ในขวดบรรจุภัณฑ์ของ T-Plus ชาอู่หลวงทุกรสชาติด้วย 

เปปซี่ rPET100 %

 

 

  • ขั้นตอนการผลิตขวด "เป๊ปซี่" แบบ rPET 100%

บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองอย. เป็นรายแรกในประเทศไทย ทำให้สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้  โดยสามารถนำขวด PET ใช้แล้วจำนวนมากถึง 40,000 ตันต่อปี เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดมาจากขวดพลาสติกใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้แล้วภายในประเทศเท่านั้น และด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีการรีไซเคิลประสิทธิภาพสูงครบวงจรภายในโรงงานเอ็นวิคโค เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกวัตถุดิบ บด ล้างทำความสะอาดด้วยอุณภูมิความร้อนที่ 300 องศา หลังจากนั้นจะทำการตัดฉลาก แยกฝา และขวดออกจากกัน และนำเฉพาะขวดเข้าสู่กระบวนการตัดเป็นชิ้นเล็กๆ  จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการอบด้วยความร้อน 90 องศานานกว่า 16 ชั่วโมงเพื่อกำจัดสารเจือปน ก่อนที่จะตัดเป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็กๆ เพื่อนำไปฉีดขึ้นรูปเป็นภรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบขวด rPET 100% โดยเม็ดพลาสติกประมาณ 1.25 ตันจะสามารถผลิตขวดได้ประมาณ 80,000 ขวด ที่สำคัญยังสามารถนำขวดพลาสติกที่ผ่านมารีไซเคิลแล้วเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้อีกแบบหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด

 

 

  รีไซเคิลขวดแบบ 100%

 

 

  • ลดขยะพลาสติกแบบ 100% ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  

ในกระบวนผลิตขวด rPET นับว่าเป็นการรีไซเคิลที่ลดขยะพลาสติกได้ตั้งแต่ต้นทาง เพราะก่อนที่ขวดที่จะนำเข้าระบบการรีไซเคิลจะถูกคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง  ขวดพลาสติกอื่นๆ จะไม่ถูกนำเข้าสู่ระบบการรีไซเคิล ซึ่งปัจจุบันทางเอ็นวิคโค่จะรับซื้อขาดพลาสติกที่ราคา 15 บาท  นอกจากนี้การรีไซเคิลขาดพลาสติกไม่มีมีที่มแต่จากโรงงานรับซื้อของเก่านั้น เพราะทางเปปซี่ และเอ็นวิคโคมีแนวทางการส่งเสริมชุมชนให้ตั้งเป็นคอมมูนิตี้ฮับ เพื่อบริหารจัดการขยพพลาสติกตั้งแต่การตั้งจุดรับทิ้งขวดพลาสติก และขัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมไปถึงการให้ความรู้โรงเรียนด้านการคัดแยกขชยะ หลังจากนั้นจะมีการเข้าไปรับซื้อโดยตรง โดยที่ผ่านมามีขวดจากชุมชน และโรงเรียนเข้าสู่ระบบประมาณ 290 ตัน/เดือน

 

ขวดรีไซเคิล

 

สำหรับการขำขวดพลาสติกเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลช่วยลดขยะพลาสติกได้ประมาณ 60,000 ตันต่อปี ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 75,000 ตันต่อปี เท่ากับการปลูกต้นไม้ 8 ล้านต้น นอกจากนี้ขวดพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วยังสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้แบบไม่จำกัดครั้ง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ