ชีวิตดีสังคมดี

เริ่มวันนี้ปรับค่า 'PM2.5' จากเดิม 50 มค.ก./ลบ.ม.เหลือ 37.5 มกค./ลบ.ม.

ประกาศค่ามาตรฐาน PM2.5 ใหม่ บังคับใช้แล้ววันนี้ จากเดิม 50 มค.ก./ลบ.ม. ต่ำลงเหลือ 37.5 มกค./ลบ.ม. ประชาชนเช็กคุณภาพอากาศได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai

มาตรฐาน "PM2.5" ปรับให้มีความเข้มข้นขึ้น บังคับใช้แล้ววันนี้  คพ.ปรับปรุงแอปพลิเคชัน Air4Thai ใหม่ โดยเปิดให้ประชาชนอัปเดตแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อให้การรายงานข้อมูลฝุ่นละออง "PM2.5" มีความสอดคล้องกับค่ามาตรฐานและดัชนีคุณภาพของประเทศไทย ที่ประกาศใหม่

โดยนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และโฆษกกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ "PM2.5" ในบรรยากาศทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป ค่ามาตรฐานใหม่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน "PM2.5" ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ถูกปรับให้มีความเข้มข้นขึ้น จากเดิมต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ถูกปรับลงมา จะต้องไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. สำหรับค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี  จาก 25 มคก./ลบ.ม. ถูกปรับลงมา จะต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ คพ. ยังได้ปรับปรุงค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quility Index : AQI) ให้มีความสอดคล้องกับค่ามาตรฐานใหม่ดังกล่าว รวมไปถึงปรับปรุงข้อควรปฏิบัติของประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ การอัปเดต แอปพลิเคชัน Air4Thai เป็นเวอร์ชั่นใหม่ จะทำให้การแสดงผลค่าฝุ่นละออง "PM2.5" เป็นรูปแบบทศนิยม ในส่วนของค่าดัชนีคุณภาพอากาศ จะยังคงมีการแสดงสีเป็น 5 ระดับคงเดิม ได้แก่ ฟ้า เขียว เหลือง ส้ม และแดง ซึ่งในแต่ละระดับจะแสดงข้อความแนะนำข้อควรปฏิบัติทางสุขภาพแตกต่างกันไปตามช่วงความเข้มข้นของสารมลพิษ  

 

ค่าPM2.5

 

 

ข่าวยอดนิยม