สังคมเข้มแข็ง

 'วันป่าไม้สากล' เพิ่มป่าสร้างรายได้ ดันชุมชนปลูกป่าสร้างคาร์บอนเครดิต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 'วันป่าไม้สากล' กรมป่าไม้ เพิ่มป่าสร้างรายได้ เสริมสุขภาพที่ดีให้ชุมชน ดันป่าชุมชนปลูกต้นไม้สร้างคาร์บอนเครดิต ชูสวีเดนประสบความสำเร็จในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรณ์และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "วันป่าไม้สากล" ปี 2566 โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนา ป่าไม้และสุขภาพ สุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์  โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดกิจกรรม

นางนันทนา บุญยานันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กล่าวระหว่างการเสวนา ในกิจกรรม "วันป่าไม้สากล" ว่า  ป่าเป็นความมั่นคงของมนุษยชาติ สิ่งที่ กรมป่าไม้ ให้ความสำคัญคือการให้ความรู้ในการสร้างป่าให้เป็นพื้นที่อาหาร ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรในป่า พอจากผลการวิจัยพบว่าสมุนไพรที่เกิดตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากกว่าสมุนไพรที่ปลูกขึ้นเอง รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวิถี เพื่อสร้างรู้ทางและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชน อย่างไรก็ตามตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน มีพื้นที่ป่าประมาณ 11,958 แห่ง  พื้นที่ 6.65 ล้านไร่ มีประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่ามากถึง 4,000,000 ครัวเรือน และป่าสามารถสร้างรายได้ ให้กับประชาชนได้มากกว่า 5,000 ล้านบาท

 

วันป่าไม้สากล

 

นอกจากนี้กรมป่าไม้ ยังคงเดินหน้าส่งเสริม การปลูกต้นไม้ของป่าชุมชนเพื่อทดแทนคาร์บอน ซึ่งปัจจุบัน ค่อนข้างประสบความสำ ค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโค้งตะบาง ซึ่งสามารถทำการขายคาร์บอนเครดิตกับ TVER ได้ประมาณ 5,259 ตันคาร์บอน

 

 

ด้าน ดร.ดารารัตน์  ซิ้มพัฒนวงศ์  อาจารย์ประจำภาควิชามนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงป่าและสุขภาพของประชาชนในชาติ ว่า ป่าไม้และสุขภาพของคนไทยอ่ะไม่สามารถแยกออกจากกัน เพราะในปัจจุบัน มีความต้องการเที่ยวในเชิงธรรมชาติบำบัดมากขึ้น  ปัจจุบันคนไทยต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีเพราะ ในทุกๆวันจะต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานในทุกๆวันจะต้องเผชิญกับความเครียด จากการทำงานจากสังคม ส่งผลให้คนไทยประมาณ 3% มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า โดยจากการทำงานโดยจากการทำงานพบว่า การ อาบป่า หรือการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการทำงาน ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรจะต้องดำเนินการดังนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรจะต้องดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและป่าเข้าด้วยกันพร้อมกับผลักดันและสร้าง กระบวนกรขึ้นมา เป็นผู้นำ เป็นผู้นำท่องเที่ยวซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะสามารถหาอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่

 

 

สำหรับตัวอย่างและแนวคิดการจัดการบริหารพื้นที่ป่าในต่างประเทศนั้น ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศสวีเดน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย Mr.Aaron kaplan  Director  of the Eco Innovation System  จากประเทศสวีเดน ระบุ ถึงวิธีการเพิ่มสัดส่วนป๋าขอสวีเดนไว้อย่างน่าสนใจว่าพ ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาประเทศสวีเดนมีป่าไม้เพียงแค่ 25% แต่ปัจจุบันประเทศสวีเดนมีพื้นที่ป่ามากถึง 70 %  โดยวิธีการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศสวีเดน คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ยังยืน รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย โดยหากประชาชนตัดต้นไม้ 1 ต้น จะต้องปลูกต้นไม้ทดแทน 3 ต้น ทำทำให้สวีเดนสามารถเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวได้อย่างรวดเร็ว

วันป่าไม้สากล

 

อย่างไรก็ตาม องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักของวันป่าไม้สากล ในปี 2566 คือ "Forests and health" หรือ ป่าไม้และสุขภาพ โดยสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์ จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของป่าต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะช่วยกันปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศ

 

 

กรมป่าไม้ คาดหวังว่า วันป่าไม้สากล จะนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดำเนินการเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญและช่วยกันปกป้องผืนป่า เพราะป่าไม้เป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วน และมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศของโลก นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย "วันป่าไม้สากล" จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องดำเนินการเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าด้วยการทำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าป่ายังคงให้ทรัพยากรและผลประโยชน์ที่เราต้องการต่อไป ในขณะเดียวกันก็ปกป้องไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป 

logoline