ชีวิตดีสังคมดี

สรุป 'นโยบายสิ่งแวดล้อม' พรรคการเมือง เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยอากาศบริสุทธิ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรุป 'นโยบายสิ่งแวดล้อม' ของพรรคการเมืองช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ชูนโยบายเร่งแก้ไขเรื่องฝุ่น PM2.5 ให้หมดไป สร้างพลังงานสะอาดด้วยการใช้โซลาเซลล์พร้อมให้สิทธิซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050

ณ เวลานี้พรรคการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคก้าวไกล  เริ่มหาเสียงกันอย่างดุเดือด เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนผ่านการนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ในภาวะและสถานการณ์เช่นนี้  นโยบายช่วยสิ่งแวดล้อม ถือว่านโยบายหลักที่ทุกพรรคต้องให้ความสำคัญ

 

โดยนโยบายที่ช่วยสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งที่นักการเมืองแต่ละพรรคให้ความสำคัญเพราะเป็นนโยบายที่ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมและสังคมดีขึ้น วันนี้คมชัดลึก สรุป นโยบายจากพรรคที่มีนโยบายช่วยสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจว่ามีอะไรบ้าง

 

  • "นโยบายสิ่งแวดล้อม" ของพรรคเพื่อไทย

ทวงคืนอากาศสะอาด แก้ปัญหา PM2.5 ที่ทุกต้นต่อ ปัญหาฝุ่นกระทบต่อสุขภาพประชาชน เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกของประเทศ ด้วยการเข้าร่วมพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

และสนับสนุนการเกษตรให้ใช้การย่อยสลายแทนการเผาพืชเกษตร ในส่วนของมลพิษที่เกิดจากการคมนาคมและอุตสาหกรรมนั้น จะลดภาษีรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษไม่เกินมาตรฐาน ให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและเปลี่ยนเครื่องจักรที่ปล่อยมลพิษให้หมดไปทั้งหมดโดยเร็ว

 

พรรคเพื่อไทย

 

 

 

  • "นโยบายสิ่งแวดล้อม" พรรคภูมิใจไทย

พลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรีหลังค่าโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาท 

พรรคภูมิใจไทย

ประชาชนได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการใช้หลังคาบ้านในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าให้พลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ภายในบ้านเรือนของตนเอง คิดว่ากระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 450 บ. ต่อเดือน 

 

รัฐบาลจะติดตั้ง โซลาเซลล์ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแบบฟรีๆ และรับซื้อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากประชาชนอีกด้วย ประชาชที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าและเครดิตพลังงานถึง 25 ปีรับ สิทธิซื้อ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ราคา 6,000 บาทผ่อนจ่ายได้เดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 60 งวด

 

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนนี้ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จากรัฐบาล ในฐานะผู้ผลิตพลังงานสะอาดให้กับรัฐบาลพร้อมช่วยลดการปล่อยมลพิษและลดการใช้พลังงานจากธรรมชาติอีกด้วย

 

  • "นโยบายสิ่งแวดล้อม" พรรคก้าวไกล

สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 มี 6 ด้าน

 

พรรคก้าวไกล

  • ด้านการผลิตไฟฟ้า  เปิดตลาดเสรี ส่งเสริมไฟฟ้าสะอาดพลังงาน มีดังนี้

หลังคาสร้างรายได้ ด้วยการเปิดเสรีโซลาร์เซลล์ครัวเรือน 

ปลดล็อกระเบียบ สร้างตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้าเสรีของประชาชน 

ประกันราคา ไฟฟ้าสะอาด สำหรับครัวเรือน 

ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด ภายในปี 2580


  

 

  • ด้านการเกษตร ป้องกันการเผา เปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกเป็นรายได้

กำจัดการเผาภายในเวลา 3 ปี งบปรับตัวตำบลละ 3 ล้านบ. 1,000 ตำบล

เปลี่ยนการเผาเป็นเงินในกระเป๋าเกษตรกร งบอุดหนุนปลูกข้าว เปียกสลับแห้ง แทนการเผา สร้างอุตสาหกรรมแปรรูปฟางข้าว-ซังข้าวโพดแทนการเผา

ฟาร์มปศุสัตว์ 1. บ่อหมักก๊าซชีวภาพ(เป็นอย่างน้อย) เปลี่ยนมีเทนเหลือทิ้งให้เป็นพลังงาน

 

  • ด้านอุตสาหกรรม จำกัดการปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม

กำหนดเพดารและเปิดตลาด(cap%trade)การปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่ายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนโควตา

PRTR กฏหมายเปิดข้อมูล บังคับให้ทุกโรงงานเปิดข้อมูล สารพิษอันตลายกับก๊าซเรือนกระจก

 

  • ด้านขยะ Zero food waste กำจัดขยะอาหารเหลือทิ้ง 

เพิ่มค่าขยะอาหารในห้างใหญ่ บังคับแยกขยะ เก็บข้อมูล ทำบัญชีขยะอาหาร

อาหารเหลือทิ้งแลกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมคนในชุมชนให้ทำปุ๋ยจากอาหารเหลือทิ้ง เพื่อเป็นคูปองซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์

 

  • ด้านพื้นที่สีเขียว ป่าแลกเงิน เพิ่มพื้นี่สีเขียว

ต้นไม้ปลดหนี้ รัฐจ่ายหนี้ค้างให้กับเกษตรกร ในฐานะค่าเช่า แลกกับใ้ชที่ดินของเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น

ต้นไม้บำนาญ คนปลูกได้รับรายได้เป็นรายเดือน 12,000 บ./ไร่/เดือน เป็นเวลา 20 ปี

ต้นไม้ทุนรัฐบาล อุดหนุนปลูกป่าชุมชรน 4,000 บ./ไร่ ในช่วงเวลา 3 ปี

ต้นไม้ชุมชน อุดหนุนปลูกป่าชุมชน 4,000 บ./ไร่/ปี จำนวน 1,000 ชุมชน

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยการเพิ่มงบท้องถิ่น ผ่านนโยบายจังหวัดไทยก้าวหน้า

 

"นโยบายสิ่งแวดล้อม" พรรคประชาธิปัตย์ 

การค้าการลงทุนต้องมีคำว่า "ยั่งยืน" ต่อท้าย เพราะ ความยั่งยืน(Sustainability) คือทิศทางของโลกที่ไม่สามารถฝืนมันได้ ยั่งยืน(Sustainability) คือ การที่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม คาร์บอนเครดิตและเศรษฐกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green economy) ที่ทำให้โลกและประเทศไทยยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมไปถึงการสนับสนุน

เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สามารถจัดการขยะให้ได้ และ 

จัดทำแนวเขตป่า และออกโฉนดที่ดินให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี เหล่านี้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

'นโยบายสิ่งแวดล้อม' พรรคพลังประชารัฐ

การทำแผนแม่บทบูรณาการ 38 หน่วยงาน ทำผังน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร ออกมาตรการฤดูแล้ง มาตรการฤดูฝน

บริหารจัดการน้ำ เติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมแหล่งน้ำสำรองและแหล่งน้ำทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก จัดทำแผนผังน้ำชุมชนเพื่อช่วยจัดระเบียบทางเดินน้ำทั่วประเทศให้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบได้ 

บริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัย และมีแหล่งทำมาหากิน ด้วยการ ปฏิรูประบบที่ดิน คืนที่ทำกินให้ประชาชน 

 

สุดท้าย นโยบายแต่ละพรรคก็สร้างผลดีให้กับ สิ่งแวดล้อม และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ช่วยเร่งแก้ไขเรื่องฝุ่น PM2.5 ให้หมดไป นโยบายภูมิใจไทยพลังงานสะอาดด้วยการใช้โซลาเซลล์สร้างพลังงานไฟฟ้าพร้อมทั้งยังให้สิทธิซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อแก้มลพิษทางอากาศ พรรคก้าวไกลเร่งลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050 นี้

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์การค้าให้มีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมพร้อมความยังยืนในเศรษฐกิจสีเขียวและพรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำและบริหารจัดการดินให้มีที่ดินทำกินพร้อมสร้างทางเดินน้ำให้ทั่วประเทศอีกด้วย

 

logoline