ชีวิตดีสังคมดี

รัฐบาลใช้รถเมล์ EV แลก "คาร์บอนเครดิต" กับสมาพันธรัฐสวิส ครั้งแรกของไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เห็นชอบ โครงการ ใช้รถเมล์ EV แลกเปลี่ยน "คาร์บอนเครดิต" กับสมาพันธรัฐสวิส ครั้งแรกของไทย คาดรถเมล์ไฟฟ้าลดก๊าซเรือนกระจก 100 ตัน/คัน/ปี

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (31 มกราคม 2566)  เห็นชอบ หนังสือการอนุญาต (Letter of Authorization: LoA) ให้ดำเนินโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถเมล์ไฟฟ้า (รถร่วมบริการ)

 

 

 

ในพื้นที่ กทม. และมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้แก่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อถ่ายโอน "คาร์บอนเครดิต" ที่ได้จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2564 - 2573 (ค.ศ. 2021-2030)  ให้แก่มูลนิธิ KLiK (The  Foundation for Climate Protection  and Carbon Offset) ของสมาพันธรัฐสวิส

โครงการแลกเปลี่ยน "คาร์บอนเครดิต" เป็นการริเริ่มการเปลี่ยนผ่านจากรถโดยสาร สาธารณะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ครอบคลุมเส้นทางเดิน รถโดยสารไฟฟ้า ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก โดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก 100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/คัน/ปี หรือ 500,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2573  (10 ปี)  ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีความทันสมัยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่ำ การลดฝุ่น PM2.5 เปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของประชาชน ซึ่งช่วยให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพของประชาชนดีขึ้น

คาร์บอนเครดิต

 

นายอนุชา  กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยและ สมาพันธรัฐสวิส  ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำหรับการ แลกเปลี่ยน "คาร์บอนเครดิต" ถ่ายโอนผลการลด ก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง ประเทศ  เปิดโอกาสให้ภาคส่วนในประเทศไทยสามารถถ่ายโอนผลการลด ก๊าซเรือนกระจก ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส ช่วยต่อยอดการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เป็นไปตามแผนนโยบายพลังงาน และยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติ รองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการปรับตัวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ  รวมถึงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 30@30 ซึ่งไทยกำลังขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 

 

รัฐบาลใช้รถเมล์ EV แลก "คาร์บอนเครดิต" กับสมาพันธรัฐสวิส ครั้งแรกของไทย

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด