ชีวิตดีสังคมดี

จอห์น เกรย์ ซี แคนู - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมเก็บขยะ พร้อม ปลูกป่าโกงกาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จอห์น เกรย์ ซี แคนู ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะจากทะเลพร้อมปลูกป่าโกงกาง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน

จอห์น เกรย์ ซี แคนู (John Gray’s Sea Canoe) นำโดย พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ และจอห์น เกรย์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำโดย ไกรศร อักษรศรี และคณะเจ้าหน้าที่ชุดตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะจากทะเล และ ปลูกป่าโกงกาง ขึ้น ที่เกาะโรย จ.พังงา โดยมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต บริษัทแนะนำการท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานจาก จอห์น เกรย์ ซี แคนู เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน

 

จอห์น เกรย์ ซี แคนู - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมเก็บขยะ พร้อม ปลูกป่าโกงกาง

 

จอห์น เกรย์ ซี แคนู - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมเก็บขยะ พร้อม ปลูกป่าโกงกาง

 

จอห์น เกรย์ ซี แคนู - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมเก็บขยะ พร้อม ปลูกป่าโกงกาง

 

จอห์น เกรย์ ซี แคนู - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมเก็บขยะ พร้อม ปลูกป่าโกงกาง

 

จอห์น เกรย์ ซี แคนู ได้ริเริ่มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยเรือแคนูควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการให้ความรู้และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตระหนักถึงปัญหาจากขยะที่ถูกทิ้งไว้ในทะเลและแหล่งธรรมชาติ

 

 

 

พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์

 

พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ กล่าวว่า จอห์น เกรย์ ซี แคนู ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปีซึ่งได้ว่างเว้นไปช่วงเกิดโรคระบาดโควิด ในปี 2566 ได้จัดกิจกรรม เก็บขยะจากทะเล และชายหาดพร้อม ปลูกป่าโกงกาง ขึ้นที่เกาะโรย เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือทำ 

 

จอห์น เกรย์ ซี แคนู - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมเก็บขยะ พร้อม ปลูกป่าโกงกาง

 

จอห์น เกรย์ ซี แคนู - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมเก็บขยะ พร้อม ปลูกป่าโกงกาง

 

ทั้งนี้กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะจากทะเล และ ปลูกป่าโกงกาง จัดขึ้นบริเวณเกาะโรย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะยาวน้อย ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก จอห์น เกรย์ ซี แคนู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมพายเรือแคนูลัดเลาะเพื่อช่วยกันเก็บขยะขึ้นจากทะเล จากนั้นเดินทางไปที่เกาะโรยเพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาดโดยรอบพร้อมนำขยะเหล่านั้นไปกำจัดอย่างถูกวิธีบนชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังเตรียมพันธุ์ไม้โกงกางเพื่อนำไปปลูกป่าบนเกาะโรยซึ่งเป็นการช่วยป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล และยังเป็นแหล่งอนุบาล ตัวอ่อนของสัตว์นานาชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ต่างๆ อีกด้วย 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ