ชีวิตดีสังคมดี

8 ธ.ค. นี้ สปสช. เชิญร่วมเฉลิมฉลอง 'วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กต. สธ. กรุงเทพมหานคร และ สปสช. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 12 ธ.ค. 'วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล' ประจำปี 2566 (UHC Day 2023) ในวันที่ 8 ธ.ค. นี้ เชิญคณะทูตดูงานบริการสาธารณสุขเชิงรุก รณรงค์ สุขภาพดีถ้วนหน้า: ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีเป็น 'วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล' หรือ International Universal Health Coverage Day (UHC Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้นานาประเทศร่วมกันผลักดันให้ประชากรโลกเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยปีนี้เป็นการรณรงค์ในประเด็น สุขภาพดีถ้วนหน้า : ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ

 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมริเริ่มและผลักดันให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงร่วมจัดงานรณรงค์ 'วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล' มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร จัดพิธีเฉลิมลองเนื่องใน'วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล' 2023 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมคณะทูตลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในระดับชุมชน ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริการสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครดำเนินการยกระดับสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อคน กทม.สุขภาพดี สำหรับบริการสาธารณสุขเชิงรุกนี้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพฯ บรรลุเป้าประสงค์ได้ ทั้งในด้านการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

เฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล

โดยมี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้นำการศึกษาดูงานของคณะทูตานุทูต ในบริการต่างๆ อาทิเช่น รถทันตกรรมเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพช่องปากและทันตกรรมพื้นฐาน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจเต้านม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น เจาะเลือดปลายนิ้ววัดเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิตสูง การคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต การให้คำแนะนำการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โภชนาการ การออกกำลังกาย การเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยล้างไตช่องท้องที่บ้าน และร้านยาภายในชุมชนดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย เป็นต้น 

 

รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ในส่วนของกิจกรรมภาคบ่าย ณ กระทรวงการต่างประเทศนั้น ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นผู้กล่าวเปิดงานเฉลิมฉลอง และกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยและมุมมองในเวทีระหว่างประเทศ โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวเจรัลดีน อ็องซาร์ หัวหน้าภารกิจองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย (IOM Thailand) และ นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand) 

 

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการเสวนา มุมมองโลกต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: ก้าวต่อไปของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ดร.เว่ย ฮาน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส หน่วยประชากร โภชนาการและสุขภาพ ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, นางสาวศิริรัตน์ ชุณศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอชไอวีเอดส์และการพัฒนาวัยรุ่น ยูนิเซฟ ประเทศไทย, นพ.ซิน โค โค ลินน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายยาเสพติดและสุขภาพ, UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก, นพ.จักรภัทร บุญเรือง แพทย์วิจัย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี และ นางสาวศุภานัน เจนธีรวงศ์ นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ  

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ