ชีวิตดีสังคมดี

'ประกันสังคม ลูกจ้างลาออก' นายจ้าง ต้องรู้ ไม่ทำอะไรบ้าง มีโทษ

'ประกันสังคม ลูกจ้างลาออก' สำนักงานประกันสังคม แจ้งเตือน เรื่องที่ 'นายจ้าง' ต้องรู้ ไม่ทำอะไรบ้าง มีความผิด

“ประกันสังคม” เรื่องที่ นายจ้าง ต้องรู้ เมื่อพนักงาน หรือ ลูกจ้าง ซึ่งเป็น “ผู้ประกันตนมาตรา 33” เข้า-ออก หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของ ผู้ประกันตน เช่น มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล ต้องรีบแจ้งสำนักงานประกันสังคม

 

 

 

 

ทั้งนี้ เมื่อ ลูกจ้างลาออก ในแต่ละกรณี ต้องกรอกเอกสารอะไรบ้าง และต้องแจ้งภายในกี่วัน แล้วหากนายจ้าง ไม่ดำเนินการ หรือหลีกเลี่ยง ถือว่ามีความผิดหรือไม่ คมชัดลึก สรุปรายละเอียดมาให้แล้ว

 

ประกันสังคม ลูกจ้างเข้า

 

 

1. ลงทะเบียนพนักงาน

 

 • กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03
 • พร้อมเลือกสถานพยาบาลในโครงการ
 • ต้องแจ้งภายใน 30 วัน

 

2. ประกันสังคม ลูกจ้างลาออก

 

 • แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส.6-09
 • ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 

3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน

 

 • กรอกแบบ สปส.6-10
 • ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

4. แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

 

 • กรณีลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล กรอกแบบเลือกสถานพยาบาล ในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.902
 • แจ้งเปลี่ยนได้ภายในวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.ของทุกปี

 

นายจ้างสามารถยื่นเรื่องประกันสังคมได้ที่

 

 • ระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

 

 

ทั้งนี้ เมื่อนายจ้างมีลูกจ้างในสถานประกอบการ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียน หรือแจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน

 

นายจ้างไม่แจ้งประกันสังคมมีความผิดหรือไม่

 

หากพบว่านายจ้างหลีกเลี่ยง จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ