ประชาสัมพันธ์

'ไททัน แคปปิตอล' จัดโครงการ CSR ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน

'ไททัน แคปปิตอล’ จัดโครงการ CSR “ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน” ณ หมู่บ้านซับตารี จังหวัดจันทบุรี

บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ในโครงการ “ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน” สนับสนุนเงินทุนในโครงการเกษตรพอเพียง เติมเต็มโภชนาการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้อิ่มท้องอย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืนกับโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยสอยดาว”

\'ไททัน แคปปิตอล\' จัดโครงการ CSR ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน

โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี รวมถึงผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วม ณ หมู่บ้านซับตารี อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า ในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรม CSR  ณ โรงเรียนบ้านซับตารี โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติ (UN) Sustainable Development Goals หรือ SDGs ตามหัวข้อที่ 2: Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่มุ่งเน้นให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

\'ไททัน แคปปิตอล\' จัดโครงการ CSR ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน

“ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน” เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยไททัน แคปปิตอลฯ ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับการจัดทำโครงการเพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน ทั้งการปลูกผักอินทรีย์ การทำโรงเรือนเพาะเห็ดปลอดสารเคมี การเลี้ยงเป็ด ไก่และปลา เพื่อเพิ่มโภชนาการอาหารกลางวัน” 

 

นายแทนไท กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยสอยดาว” เพื่อรองรับการเป็นแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเติบโตในอนาคตของ“ซับตารี” ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ชุมชนมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะตัว โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และฝึกฝนให้มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบายแหล่งท่องเที่ยวและบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นได้ เพื่อนำไปสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพในอนาคต และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

\'ไททัน แคปปิตอล\' จัดโครงการ CSR ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน

“ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยหลังจากนี้ ไททัน แคปปิตอลฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของโครงการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป และเราพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อว่า พลังแห่งการแบ่งปัน คือ พลังแห่งการให้อย่างยั่งยืน” นายแทนไท กล่าวในตอนท้าย

 

สำหรับบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านซับตารี ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียนและคนในชุมชนมากมาย พร้อมเยี่ยมชมหลุมหลบภัย ประวัติศาสตร์ซับตารี นำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยสอยดาว พร้อมทำกิจกรรมร่วมสนุกกับน้อง ๆ และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ และร่วมปลูกผักที่แปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฟาร์มเห็ด และปล่อยปลาลงสู่บ่อเลี้ยงปลา 

 

จากนั้นได้เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็น “เขาระฆัง” หินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีเสียงเคาะกังวานดังเหมือนระฆัง “หินโขลงช้าง” หินธรรมชาติที่มีรูปร่างคล้ายโขลงช้าง ที่สามารถมองเห็นแสงสะท้อนจากตัวหินในยามค่ำคืนปรากฏเป็นรูปเศียรพญานาค รวมถึงสำรวจอุโมงค์เขาถ้ำพระ ก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมวัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง)

\'ไททัน แคปปิตอล\' จัดโครงการ CSR ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน

เพื่อสักการะพระพุทธรูปหยกขาว น้ำหนัก 6 ตัน และพระพุทธรูปศิลาทรายเขียว น้ำหนัก 140 ตัน ชนิดก้อนเดียว ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี (พังงอน) ณ วัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง) ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ