ประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ซีพีเอฟ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้า “โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศภายในสถานประกอบการ” เผยผลสำเร็จปี 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ  อบก. รับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในฟาร์มและโรงงาน 57 แห่งทั่วประเทศ

 

สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 4,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จากต้นไม้รวมกว่า 17,000 ต้น สะท้อนการมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

 

ซีพีเอฟ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ

logoline