ประชาสัมพันธ์

depa ผนึก GSK จัดองค์ความรู้ดิจิทัล ยกระดับงานบริการทางการแพทย์ภาคตะวันออก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พัฒนาแนวทางการดำเนินงานดิจิทัลทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ

โดยการจัดกิจกรรม "สร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก" ภายใต้โครงการ Telehealth Together เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้งานระบบแพทย์ทางไกลในสถานพยาบาลพื้นที่ภาคตะวันออก รวมกว่า 5,000 คนภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ภาคตะวันออก ให้ความสนใจเข้าร่วม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งทาง depa ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล อันนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

"depa โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับบสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง จึงร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขระยอง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง จำกัด บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และ GSK จัดกิจกรรม “สร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก” ภายใต้โครงการ Telehealth Together เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ภาคตะวันออก พร้อมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการทางการแพทย์และการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เกิดความพร้อมในการใช้งานระบบการแพทย์ทางไกลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการให้บริการแพทย์ทางไกลในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลา 6 เดือน จะมีผู้ใช้งานระบบแพทย์ทางไกลในสถานพยาบาลพื้นที่ภาคตะวันออก รวมกว่า 5,000 คน" ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว

 

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า GSK ในฐานะผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามนโยบาย "สุขภาพดีเข้าถึงได้" GSK พร้อมพันธมิตร จึงได้ริเริ่มโครงการ "Telehealth Together"  คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี เชื่อมต่อการรักษาผ่านด้วยระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและปรึกษาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัลโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้รับความสะดวก

"ความร่วมมือกับ depa ในกิจกรรม "สร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก" ในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป" นายวิริยะ กล่าวทิ้งท้าย

depa ผนึก GSK จัดองค์ความรู้ดิจิทัล ยกระดับงานบริการทางการแพทย์ภาคตะวันออก depa ผนึก GSK จัดองค์ความรู้ดิจิทัล ยกระดับงานบริการทางการแพทย์ภาคตะวันออก depa ผนึก GSK จัดองค์ความรู้ดิจิทัล ยกระดับงานบริการทางการแพทย์ภาคตะวันออก depa ผนึก GSK จัดองค์ความรู้ดิจิทัล ยกระดับงานบริการทางการแพทย์ภาคตะวันออก

เกี่ยวกับ GSK

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่มีจุดมุ่งหมายในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผนวกกับความสามารถของบุคลากร เพื่อให้ก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม gsk.com/company

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ