ประชาสัมพันธ์

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

BCG Economy Model สาขาเครื่องมือแพทย์ และ สาขา ยาและวัคซีน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub และเป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย

กลายเป็นการจุดประกายทางออกเศรษฐกิจของประเทศไทยได้จริงๆหรือไม่สำหรับ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ทางรอดภาคธุรกิจไทย  สู่ความยั่งยืน ถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ และกำลังจะเป็นเทรนด์แห่งอนาคต ที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากงานเสวนา VIRTUAL FORUM : BCG Economy Drive for Thailand Sustainability เศรษฐกิจ  BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยสปริงนิวส์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และเครือเนชั่น เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน BCG Model หรือเศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

 

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เสนอทิศทางการขับเคลื่อน " ด้าน ศ. ดร.ไพรัช รัชยพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ เราจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้คนไข้ ไม่เยอะไม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อลดความแออัด และจะทำยังไงให้เห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งต้องบอกว่าในช่วง โควิด-19 นั้นเห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเรานั้นขาดแคลน ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิต และบริการ เพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มการส่งออก ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub และเป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy  Model สาขายาและวัคซีน ได้กล่าวถึงความท้าทายและโอกาสด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

1.ความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2.การพึ่งพาการนำเข้ายา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ

3.การเข้าสู่สังคมสูงอายุ

4.ระบบบริการทางการแพทย์ของไทยมีประสิทธิภาพสูง

5.เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด เปลี่ยนโฉมหน้าวิธีการรักษาและระบบสาธารณสุข

 

 

ซึ่งการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรซฐกิจ BCG สาขายาและวัคซีน เพื่อใน 2570 ต้องการที่จะเพิ่ม จีดีพี เป็น 9 หมื่นล้านบาท

-สัดส่วนของการบริการจากเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน

-ลดการนำเข้าวัคซีน ไม่น้อยกว่า 7500 ล้านบาทต่อปี

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

 

 

BCG Economy Model สร้างเศรษฐกิจไทย"สำหรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ความจริงแล้ว เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในการขับเคลื่อน  BCG Economy  Model ในสาขาเครื่องมือแพทย์ และ สาขายาและวัคซีน ของไทยซึ่งความก้าวหน้าในอนาคตอันใกล้ เราจะมียาและวัคซีนจากไทย ที่ตอบโจทย์ความมั่นคงและสามารถสร้างเศรษฐกิจเป็น medical hub ได้อย่างแน่นอน

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

 

 

ดูรายละเอียด BCG Ecomy Model ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub และเป็นฐานการผลิต

สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย

คลิ๊ก Medical Hub

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ