ประชาสัมพันธ์

Vincent Clinic เปิดตัว 4 "ผู้บริหาร" ภายใต้งาน Earn The Beauty Within

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

Vincent Clinic จัดงาน Grand Opening ภายใต้ชื่องานว่า Earn The Beauty Within โดยในงานจะได้พบกับ "ผู้บริหาร" 4 ท่าน

Vincent Clinic ได้จัดงาน Grand Opening ภายใต้ชื่องานว่า Earn The Beauty
Within โดยในงานจะได้พบกับผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน นพ.พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล (หมอพีท) แพทย์ผู้คิดค้นเทคนิค
พิเศษ SSTP เทคนิคพิเศษที่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่ผลักตันให้ Vincent Clinic มาถึงวันนี้ได้และยังคงส่งต่อให้ทีมแพทย์
มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันคุณหมอพีทดำรงตำแหน่ง CEO ของ Vincent International Group Holdings และ
พญ.ปราณปริยา อึ้งตระกูล (หมอแพร) Co-founder ผู้ร่วมปลุกปั้น Vincent Clinic ตั้งแต่วันแรก แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Skin Aesthetics วมถึงศาสตร์ซะลอวัย ดีกรีปริญญาเอกด้านผิวหนัง ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่ง
Presid ent โดยคุณหมอแพรมองเห็นโอกาสจากกระแส Aging Society และนำจุดนี้มาเป็นข้อได้เปรียบให้กับการ
เติบโตในอนาคตด้วยการพัฒนาบริการด้าน Anti-Aging และ Consumer Product ในอนาคตอันใกล้นี้ 

พร้อม
เปิดตัวผู้บริหารหน้าใหม่ 2 ท่าน ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและน่าจับตามอง
ท่านแรกคุณอธิชนัน พูลเกษ (คุณแบงค์) Co-founder และ President บริษัท Bitkub Capital Group
Holdings โดยปัจจุบันคุณแบ่งค์ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง CEO ของ Vincent International Group Holdings ซึ่ง
จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Vincent โดยการสร้าง Financial ที่แข็งแรงและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบ
การทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน สาเหตุที่คุณแบงค์ อดีต Investment Banker จาก Goldman Sachs Group
และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาจากหลายอุตสาหกรรมในอายุเพียงเท่านี้ เลือกเข้ามาจับอุตสาหกรรมศัลยกรรม
ความงาม เพราะคุณธิชนันมองว่าเทรนด์สุขภาพและความงามเป็นเมกะเทรนด์ที่มองข้ามไม่ได้ โดยเฉพาะในประเทศ
ไทย ที่มูลคำตลาดอุตสาหกรรมความงามพุ่งสูงถึง 6 หมื่นล้านบาทและคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นอีกหลังสถานการณ์โค
วิด-19 คลี่คลาย เพราะคนใสใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอก  

 

Vincent Clinic เปิดตัว 4 "ผู้บริหาร"  ภายใต้งาน Earn The Beauty Within


ส่วนทำไมต้องเป็น Vincent Clinic คุณอธิชนันให้คำตอบว่าส่วนสำคัญคือ 'หมอพีทและหมอแพร' ทั้งคู่มี
ความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าสูงมาก เพราะก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่ง CEO น้องสาวของตนเอง (คุณ
อรณิชา) ก็เป็นลูกค้าที่นี่ก็เลยรู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักจริงๆ และใช้ของเกรดพ
รีเมี่ยม ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของผมด้วยว่า ธุรกิจต้องขับเคลื่อนจากความซื่อสัตย์ของเจ้าของธุรกิจต่อ
อีกประเด็นที่สนใจคือ Vincent Clinic ลงทุนใน CAPEX (Capital Expenditures) ไปเยอะมากในเรื่อง
ของนวัตกรรมและทคนโลยีทางกรแพทย์ เพราะต้องการสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ทุกอย่างที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการเทรนนิ่งทีมหมอซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีชั่วโมงบิน
และประสบการณ์สูงมากๆ ส่วนสุดท้ายคงจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน เพราะคุณอธิชนันมองว่าเรื่องสุขภาพและ
ความงามมันเป็นมกะเทร่นด์แน่นอน ดังนั้นเป้าหมายของ Vincent Clinic คือการเป็น Medical Hub ของเอเชีย
และเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม และเชื่อว่าประสบการณ์ของตนเองจะช่วยผลักดัน
ให้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน
ท่านที่สองคือ คุณอรณิชา พูลเกษ (คุณแพม) นักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีเกียรตินิยมด้าน Business
Management จาก Warwick University ประสบการณ์บริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติก 7 ปี โดยเธอ
ยังมีความสนใจเป็นพิเศษในธุรกิจความงามและ Anti-aging เพราะเธอเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนมีความสวยและเสน่ห์ที่
ต่างกันทำให้คุณแพมหันมาศึกษา Project ที่เกี่ยวกับ Beauty Service มากขึ้นเพราะมองว่าภาพลักษณ์ภายนอก
เป็นตัวส่งเสริมให้บุคลิกเราดีขึ้นจะเป็นด่านแรกที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คูนได้
สำหรับกลยุทธที่คุณอรณิชาใช้เป็นแนวทางการบริหาร เธอกล่าวว่า "ธุรกิจเสริมความงามของเราต้องอยู่ใน
หลักการบริหารลูกค้าบนพื้นฐานความจริง ความซื่อสัตย์ เราค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆทางการแพทย์อยู่เสมอ รวมถึง
แพทย์ทุกท่านก็มีทักษะ ฝีมือ เทคนิคที่ต่างกัน เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ซึ่งตรงกับ Concept ของ
Vincent Clinic คือ "The creation of beauty is art" ลูกค้าก่อน 

 

Vincent Clinic เปิดตัว 4 "ผู้บริหาร"  ภายใต้งาน Earn The Beauty Within

 

 

อีกประเด็นที่สนใจคือ Vincent Clinic ลงทุนใน CAPEX (Capital Expenditures) ไปเยอะมากในเรื่อง
ของนวัตกรรมและทคโนโลยีทางการแพทย์ เพราะต้องการสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ทุกอย่างที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการเทรนนิ่งทีมหมอซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีชั่วโมงบิน
และประสบการณ์สูงมากๆ ส่วนสุดท้ายคงจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน เพราะคุณอธิชนันมองว่าเรื่องสุขภาพและ
ความงามมันเป็นเมกะเทรนด์แน่นอน ดังนั้นเป้าหมายของ Vincent Clinic คือการเป็น Medical Hub ของเอเชีย
เละเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม และเชื่อว่าประสบการณ์ของตนเองจะช่วยผลักดัน
ห้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน
ท่านที่สองคือ คุณอรณิชา พูลเกษ (คุณแพม) นักบริหารุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีเกียรตินิยมด้าน Business
Management จาก Warwick University ประสบการณ์บริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติก 7 ปี โดยเธอ
ยังมีความสนใจเป็นพิเศษในธุรกิจความงามและ Anti-aging เพราะเธอเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนมีความสวยและเสน่ห์ที่
ต่างกันทำให้คุณแพมหันมาศึกษา Project ที่เกี่ยวกับ Beauty Service มากขึ้นเพราะมองว่าภาพลักษณ์ภายนอก
ป็นตัวส่งเสริมให้บุคลิกเราดีขึ้นจะเป็นด่นแรกที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คูนได้
สำหรับกลยุทธที่คุณอรณิชาใช้เป็นแนวทางการบริหาร เธอกล่าวว่า "ธุรกิจเสริมความงามของเราต้องอยู่ใน
หลักการบริหารลูกค้าบนพื้นฐานความจริง ความซื่อสัตย์ เราค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆทางการแพทย์อยู่เสมอ รวมถึง
พทย์ทุกท่านก็มีทักษะ ฝีมือ เทคนิคที่ต่างกัน เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ซึ่งตรงกับ Concept ของ
Vincent Clinic คือ "The creation of beauty is art"

เปิดตัว Digital Assets ที่แรกในอุตสาหกรรมเสริมความงาม
Vincent Clinic เปิดตัว Digital Assets ที่แรกในอุตสาหกรรมเสริมความงาม ในชื่อ Vincent Token และ
Vincent NFT ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบ Blockchain ในช่วงแรก Vincent Token และ
Vincent NFT จะสามารถใช้งานได้ภายใน Vincent Clinic ในลักษณะของ Cash Back, Redemption และ
Discount ซึ่งในอนาคต Vincent Clinic จะขยายการใช้สอยเข้าสู่ Ecosystem โดยจะสามารถใช้งานนอกเหนือจาก
บริการภายในคลินิกได้ เช่น การจองโรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน, ร้านอาหาร และการเข้าสู่ Metaverse เป็นต้น
นอกจากนั้นจะมี Mobile App และ Digital Wallet สำหรับการจัดกา? Vincent Digital Assets เพื่อให้ลูกค้า
สามารถแลกเปลี่ยนหรือส่งต่อ Digital Assets ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนั้นยังเปิดตัว Vincent Referral ซึ่งก็คือโปรแกรมพิเศษสำหรับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ของ Vincent
Clinic (ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้ามาก่อน) ที่บอกต่อลูกค้าใหม่มาใช้บริการที่ Vincent Clinic ผู้ที่มาใช้บริการและ/หรือ
ผู้ที่แนะนำมาใช้บริการ จะได้รับ Cash Back กลับไปในรูปแบบของ Vincent Token นั่นเอง
วิสัยทัศน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
Vincent Clinic ตั้งป้าไว้ว่าจะก้าวสู่ยอดขายหลักพันล้านบาทภายในปี 2023 เติบโตอย่างก้าวกระโดด
มากกว่า 10 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 5 ปีเท่านั้น และภายในปี 2025 Vincent Clinic ต้องการจะก้าวสู่การเป็น
โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามมาตรฐานเกาหลี ใจกลางสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร และด้วยปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริม
ให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การที่สุขภาพและความงามยังคงเป็นเทรนด์ที่น่จับตามองอย่างต่อเนื่องและ
นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการเป็น Medical Hub ของประเทศไทย ทำให้ Vincent Clinic ยังมีโอกาสอีกมากที่จะ
เติบโตอย่างแข็งแรง ในอนาคต Vincent Clinic ตั้งเป้าที่จะนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน Ecosystem ของ
ตนเอง ทั้ง Metaverse,ระบบ Blockchain, Telehealth, Biosensors และอีกมากมาย เพื่อสร้างข้อได้เปรียบและ
เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์และสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งในท้ายที่สุด Vincent
Clinic ต้องการที่จะเป็น World Cosmetic Surgery and Wellness Tourism Destination ให้ได้นั่นเอง 

 

Vincent Clinic เปิดตัว 4 "ผู้บริหาร"  ภายใต้งาน Earn The Beauty Within

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด