ประชาสัมพันธ์

เปิดเคล็บลับ “4 ป.” ประหยัดไฟ เซฟเงินในกระเป๋า ประหยัดพลังงานช่วยชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มาช่วยกัน ประหยัดพลังงานช่วยชาติ ด้วย "เคล็ดลับ 4 ป.ประหยัดไฟ" เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาสูง

เปิดเคล็บลับ "4 ป." ที่ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์

4 ป. ประหยัดพลังงาน เซฟเงินในกระเป๋า

          "ประหยัดพลังงาน"เป็นมาตรการสำคัญที่ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติในยามที่เกิดวิกฤตพลังงาน เพราะเป็นวิธีง่าย ๆ ที่พวกเราสามารถทำได้ โดยยึดหลัก เคล็ดลับ 4 ป. ประหยัดไฟ คือ

         1. ปิด คือ ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

        2. ปรับ คือ ปรับอุณหภูมิแอร์ที่ 25-26 องศาเซลเซียส เพราะการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสจะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 10 %

   เคล็บลับ “4 ป.” ที่ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์

 

       3.ปลด คือ ปลดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เพราะการเสียบปลั๊กทิ้งไว้แม้ปิดสวิตซ์ แต่ยังคงมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพเร็ว เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

 

         4. เปลี่ยน คือ เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดไฟยิ่งกว่าเดิม

  ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว

 

การประหยัดพลังงานช่วยชาติ ลดนำเข้าเชื้อเพลิงราคาสูง

การประหยัดพลังงานถือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการช่วยลดรายจ่ายของครอบครัว ขณะเดียวกันยังส่งผลพลอยได้ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศลดลง ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนพลังงาน

 

 

ลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ(LNG) ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าเชื้อเพลิง การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า​นั้นจะเริ่มจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำสุดไปถึงโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงสุด ดังนั้นหากปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจะทำให้ไม่ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีต้นทุนสูงเข้ามาในระบบ ส่งผลให้ "ต้นทุนค่าเอฟที" ในภาพรวมลดลง รวมถึงค่าไฟฟ้าด้วย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดใช้พลังงานของพวกเราทุกคนจากจุดเล็ก ๆ ใกล้ตัวที่ลงมือทำได้ทันที นอกจากช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ยังเป็นพลังสำคัญของประเทศที่ช่วยลดใช้พลังงานในภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไปด้วยกัน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ